Woningbouw voormalig Op-Maat gebouw Bovenkarspel

Woningbouw op de voormalige Op/Maat locatie Middenweg
De gemeente Stede Broec gaat het pand Middenweg 7 te (de voormalige Op/Maat locatie) verkopen aan projectontwikkelaar Kuin Vastgoedontwikkeling. De komende jaren zal Kuin op deze locatie huur- en koopappartementen gaan realiseren. Hierdoor wijzigt de bestemming en het gebruik van de locatie.

Planning
Er is inmiddels een impressie van de toekomstige nieuwbouw gepresenteerd aan omwonenden en andere betrokkenen tijdens een informatieavond op woensdag 18 oktober in Hét Postkantoor.
Er volgen nog officiële inspraakavonden als de bestemmingsplanprocedure van start gaat. De verwachting is dat in 2019 gestart kan worden met bouwen.
Wethouder Bart Nootebos: “Het is mooi dat we in overleg met Kuin een nieuwe invulling voor deze plek hebben kunnen vinden. Dit ontwerp past in de omgeving, is eigentijds en voorziet in een woonbehoefte van betaalbare huur- en koopappartementen in het centrum.

Verkeerssituatie
Deze nieuwbouwontwikkeling geeft aanleiding de kwaliteit van de openbare ruimte aan de Middenweg te verbeteren. Wethouder Nootebos: “Wij nodigen de ondernemers aan de Middenweg uit om de parkeersituatie op hun grondgebied gezamenlijk met de gemeente aan te pakken. Samen kunnen we zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig straatbeeld en een veilige verkeerssituatie voor zowel wandelaars en fietsers als automobilisten.”

Huurders
Op dit moment zit Skatepark Tweepuntnul nog gevestigd zit in een gedeelte van het gebouw. De vereniging heeft al eerder te kennen gegeven te stoppen met haar activiteiten. Het skatepark geeft op 11 november een afscheidsevent. Mogelijk wordt het gebouw – of gedeelten hiervan- tot de sloop nog verhuurd aan ondernemers of particulieren.