Wilma Scholten-de Wit deze periode raadslid voor de Onafhankelijke Partij in Stede Broec

Wilma is geboren in Bovenkarspel en sinds haar 4de in Grootebroek woonachtig. Wilma is getrouwd met Peter de Wit en hebben zij samen drie zoons en inmiddels 3 geweldige kleinkinderen. Wilma werkt bij de Provincie Noord-Holland in Haarlem als ‘toezichthouder andere overheden’ (dit is een onderdeel van Inter Bestuurlijk Toezicht) in het Domein Financiën. Dit is het financieel toezicht op een aantal gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Gr) in Noord-Holland. Haar werk bestaat voornamelijk uit het analyseren van de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten en Gr. Na het analyseren van de financiële stukken gaat zij op gesprek bij de gemeente. Daarnaast geven Wilma en haar collega’s advies aan de Gedeputeerde over welke gemeente(n) onder preventief toezicht zouden moeten worden gesteld.

De afgelopen 4 jaren is Wilma voor de fractie van de Onafhankelijke Partij raads- en commissielid geweest (RBFZ). Deze commissie behandelt veel gemeentezaken in een breed spectrum: regionale, bestuurlijke en financiële zaken. Vooral op het laatste onderdeel heeft de Onafhankelijke Partij zich flink laten horen: De Onafhankelijke Partij heeft zelfs enkele keren de begroting afgekeurd omdat zij de zaken, zoals opgenomen daarin, niet correct vonden.
De komende 4 jaren is Wilma Scholten-de Wit door de fractie gekozen als raadslid, Trude Buysman-Koopman heeft haar plek in de Raad van Stede Broec vrijgegeven.