Westwoud op koers richting een multifunctionele accommodatie

Het dorp Westwoud gaat vol voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA). Op de informatieavond voor de dorpelingen, vorige week donderdag, kwamen ruim 150 belangstellenden af. Zij kozen in grote meerderheid voor een MFA in het hart van het dorp. De consequentie hiervan is dat voetbalvereniging Woudia en handbalvereniging DTS’48 niet opgaan in het nieuwe complex en dus blijven sporten op Woudlust. Stichting Jeugdwerk kiest er voorlopig voor haar activiteiten te blijven organiseren in de bestaande accommodatie naast de katholieke kerk. Twee jaar geleden startte de gemeente Drechterland het project ‘Vitale Dorpen’. Het uitgangspunt was dat de inwoners van de kernen zelf met plannen zouden komen om hun leefomgeving toekomstbestendig te maken. Regie bij de bewoners; facilitering door de gemeente.

Allianties
Uit dit project kwamen zogeheten allianties (werkgroepen) voort. Elke alliantie richtte zich op een specifiek onderwerp. Zo kent Westwoud bijvoorbeeld allianties op het gebied van Verkeersveiligheid en Starterwoningen maar dus ook Realisering MFA. De kartrekkers, noem het coördinatoren, van deze groep zijn Walter Koper en Sandra Balk. Zij vertelden tijdens de informatieavond aan de aanwezigen welke stappen er tot dusverre zijn gezet. Dit deden zij aan de hand van dia’s en bewegende beelden.

Stedenbouwkundig team
Walter Koper lichtte toe dat de alliantie – die verder bestaat uit Siem Groot, Roel Zilver en Koos Schipper – ondersteuning had gekregen van een stedenbouwkundig team. ‘Deze deskundigen hebben alle potentiële locaties bezocht waar een MFA zou kunnen komen. Verder waren zij aanwezig bij bijeenkomsten die wij hebben belegd met de belangrijkste mogelijke gebruikers. Wij noemen dat de stakeholders. Het zijn partijen die nu een eigen onderkomen hebben en die in een MFA slim samen kunnen werken. Met deze organisaties zijn ook 1 op 1 interviews gehouden.’ De stakeholders zijn basisschool De WestWijzer, peuterspeelzaal De Woudstappertjes, Seniores Priores (een organisatie waarin de ouderen zijn verenigd), dorpshuis De Schalm, Woudia, DTS’48 en Stichting Jeugdwerk (een overkoepelende organisatie waartoe de verkenners, de gidsen en de rowans behoren).

Goed luisteren
Alle gebouwen van deze stakeholders zijn gedateerd en staan op verschillende plaatsen in het dorp. Via het realiseren van een MFA wil de alliantie meer vliegen in één klap slaan. De kartrekkers benadrukken dat zij geen eigen belang hebben. ‘Het gaat erom wat het beste voor het dorp is naar de toekomst toe. Daarom luisteren wij naar wat de organisaties, de verenigingen en de dorpsbewoners willen’, vertelt Sandra Balk. ‘Op basis daarvan zetten wij de richting uit. De informatieavond gaat over de locatie van de MFA en wie er gebruik van kunnen gaan maken. De precieze invulling en planning is een latere stap. Daarvoor is natuurlijk ook de medewerking van de gemeenteraad nodig. Vanavond willen we weten of de richting die wij voorstellen door het dorp wordt gedeeld.’

Sportzaal
De conclusie uit alle input was vorige week eensluidend: de MFA moet komen op de locatie waar nu het dorpshuis, de gymzaal, Seniores Priores en tot voor kort basisschool ’t Skitteljacht (vanaf dit schooljaar gefuseerd met De Regenboog tot De WestWijzer, red.) een plek gezamenlijke vinden. Dit betekent dat Woudia en DTS’48 blijven waar ze nu zijn: op sportpark Woudlust. Zij kunnen wel gebruik gaan maken van de beoogde sportzaal, afmeting 20 bij 40 meter, die door de sportverenigingen wordt gewenst als vervanger van de kleine gymzaal. Stichting Jeugdwerk heeft iets meer tijd nodig om te bepalen hoe hun toekomst eruitziet voor wat betreft huisvesting.

Gemiste kans?
Niet iedereen was content met de plannen. Enkele aanwezigen vonden het een gemiste kans dat niet alle organisaties op één complex worden ondergebracht. De alliantiewoordvoerders legden uit dat die constructie uitputtend is onderzocht. Een keuze voor een unilocatie zou echter betekenen dat de ideaal geachte locatie in het dorpscentrum vervalt. Simpelweg omdat die te weinig ruimte biedt. De MFA zou volgens enkele aanwezigen eigenlijk moeten verrijzen nabij de ijsbaan of op Woudlust. De alliantie bracht hiertegen in dat er dan voorbij wordt gegaan aan de uitdrukkelijke wens van het gros van de bewoners om de MFA in de kern van het dorp te situeren.

Goed geschoten
Dat de alliantie goed geschoten heeft met haar voorstel bleek achteraf. De aanwezigen konden een stemformulier invullen en hier werd massaal gehoor aan gegeven. Het bleek dat bijna 85% van de 154 stemmers goed kan leven met het voorstel om een MFA met de nu beoogde gebruikers te gaan realiseren in de dorpskern. ‘De volgende stap is om bij de gemeenteraad een krediet aan te vragen om dan samen met externe deskundigen een concreet plan te ontwikkelen. Daarvoor willen we een projectstructuur in het leven roepen’, zegt Sandra. ‘Voor De Westwijzer dringt de tijd’, vertelt algemeen directeur Ruurd Bijlsma. ‘Het huidige schoolgebouw kent veel gebreken. Wat ons betreft staat er in de loop van 2020 een nieuwe school, met daarin ook een plek voor de peuterspeelzaal, als onderdeel van de MFA.’