Werkweek op kosten van de school

Foto aangeleverd

Met klasgenoten abseilen in de Ardennen, het Colosseum in Rome ontdekken, op uitwisseling naar Madrid of op werkweek in Nederland. Kostbare activiteiten die niet voor alle kinderen zijn weggelegd. Vanaf 1 augustus 2021 is het bij wet geregeld dat scholen – ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma – kinderen wier ouders de bijdrage niet betaald hebben, niet langer mogen uitsluiten van extra activiteiten. Dit betekent dat scholen voortaan bijvoorbeeld alle werkweken voor leerlingen moeten betalen; dit kan gevolgen hebben voor het aanbod op verschillende scholen.

Van grote waarde
Op het Martinuscollege in Grootebroek gaan alle activiteiten gewoon door; op kosten van de school. Kees van Bergeijk, algemeen directeur, zegt hierover: “Werkweken en andere buitenschoolse activiteiten zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zijn dit juist de momenten in ieders schooltijd die leerlingen zich altijd zullen herinneren. Wij vinden het dan ook belangrijk dat dergelijke activiteiten behouden blijven, voor het onderwijs en het plezier in de schooltijd. Ook als wij dat zelf moeten betalen”.

Visie van de school
Het past in de visie van de school deze activiteiten te willen blijven aanbieden. Van Bergeijk: “Naast goede resultaten en maatwerk voor leerlingen willen we ook dat leerlingen een gezellige schooltijd hebben. De komende 5 jaren zijn er financiële middelen vrijgemaakt om de activiteiten te bekostigen”. De school beraadt zich op het aangaan van samenwerkingen met bedrijven in binnen- en buitenland en het gebruik van donaties en subsidies om dit fonds ook voor de jaren erna te kunnen blijven vullen of uit te breiden.

Nieuw wetgeving
Vanaf 1 augustus 2021 is het dus bij wet geregeld dat scholen kinderen wier ouders de bijdrage niet betaald hebben, niet langer mogen uitsluiten van extra activiteiten. Wat was het standpunt van het Martinuscollege voor deze wetgeving? “Het Martinuscollege heeft altijd een uiterste inspanning verricht iedereen mee te laten gaan. Leerlingen waarvan de ouders bijvoorbeeld een werkweek, volgens Stichting Leergeld, niet konden betalen, mochten altijd al mee. Er waren ook betalingsregelingen. Voor leerlingen waarvan de ouders niet wilden betalen, werd een alternatieve werkweek in de nabije omgeving georganiseerd, op kosten van de school”, aldus Van Bergeijk.