Werken aan de RK kerk van de toekomst

Tekst: Jules Post Foto: Fred Homan

Het bestuur van de parochies van de Regio Westfriesland zuidoost vindt het belangrijk dat de rooms-katholieke geloofsgemeenschap toekomstbestendig wordt gemaakt. Dat is hard nodig want het aantal kerkgangers loopt terug. Vicevoorzitter Gerard Lakeman zet zich hiervoor in.

De samenwerking tussen de parochies is aan vernieuwing toe
“Het gaat bij Westfriesland zuidoost om de parochies van Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen. Deze parochies werken al samen sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw. In 2013 is deze samenwerking officieel vastgelegd in een personele unie. De parochies kunnen zo samen hun pastores bekostigen. De samenwerking tussen de parochies is echter aan vernieuwing toe. Het bisdom heeft daarom aan het regiobestuur gevraagd om een visie voor de toekomst te ontwikkelen.”

Voorzitter en vicevoorzitter
“Pastoor Samuel Marcantognini van de Matheusparochie in Hoorn is officieel de voorzitter van het regiobestuur. Hij is onze administrator (een pastoor op afstand). Ik ben vier jaar geleden gevraagd om als vicevoorzitter de dagelijkse gang van zaken te behartigen.”

Dringend wat gebeuren
“Het aantal betrokken katholieken in Nederland loopt terug. Dat merken wij ook in onze parochies. Om onze katholieke geloofsgemeenschap een toekomst te geven moeten de parochies meer samenwerken. Gelukkig zijn er nog veel betrokken vrijwilligers maar het wordt steeds moeilijker om parochianen te vinden die ook bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Op dit moment zijn er 1 fulltime pastor en drie deeltijd pastores werkzaam in onze regio. In de toekomst zullen er minder pastores zijn. Daarnaast hebben we 6 grote kerken die kostbaar zijn in het onderhoud. We hebben al die ruimte niet meer nodig. Er moet dus dringend wat gebeuren. De parochies dienen toekomstbestendig worden gemaakt. Daarom zijn we gestart met het maken van een plan om de continuïteit van onze geloofsgemeenschap in de regio te waarborgen.”

De concept-toekomstvisie
“Er zijn al diverse stappen gezet. Er zijn gesprekken gevoerd met het pastoresteam en de 6 parochieraden. Deze gesprekken hebben geleid tot een concept-toekomstvisie. Op 2 juli aanstaande zullen deze plannen besproken worden met een vertegenwoordiging van parochianen uit de zes parochies. Na de inbreng van de parochianen zal het regiobestuur een definitieve visie formuleren. Als het bisdom de plannen heeft goedgekeurd zullen er belangrijke knopen moeten worden doorgehakt.”

Op het goede spoor
“Gelukkig zijn er in Westfriesland veel betrokken katholieken. De meesten snappen wel dat alles bij het oude laten geen optie is. We willen een mooie en levende kerk nalaten aan de jongere generatie. We zullen wel hard moeten werken aan een uitdagend programma dat óók jongeren aanspreekt. Er moet straks ruimte zijn voor een grote diversiteit aan vieringen en allerlei andere activiteiten. We zitten op het goede spoor en ik heb er vertrouwen in dat we het tot een goed einde zullen brengen!”