VVD Drechterland Klaar voor 21 maart

Lijsttrekker VVD Drechterland, George Besseling

Met vertrouwen kijkt de VVD Drechterland uit naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. Met trots kijken we terug op de afgelopen vier jaar waarin we met elkaar gewerkt hebben aan voorstellen en besluiten om onze gemeente mooier en sterker te maken.

We zijn trots op onze fractie. Scherp debatterend, niet afwijkend van gemaakte afspraken en open staand voor voorstellen die bijdragen aan verbetering van de gemeente Drechterland en van de regio Westfriesland. Geen stokpaardjes maar altijd het liberale gemeengoed als basis gehouden.
Trots kunnen we zijn op het college waarin we vier jaar hebben deelgenomen. Vanuit een economisch dal is ook Drechterland omhoog geklommen. Door gedegen beleid is de basis op orde gebracht en financieel staat de gemeente er goed voor. We zijn trots op onze wethouder George Besseling die namens de VVD Drechterland in het college zat. Net als de fractie straalde hij kracht en stabiliteit uit. Altijd redenerend en handelend in het belang van al onze inwoners. Incidentenpolitiek en stemmingmakerij legde hij naast zich neer om juist het belang voor de langere termijn van de gehele gemeente te dienen. Voor lastige zaken als langlopende handhavingsdossiers en de huisvesting van arbeidsmigranten, liep hij niet weg maar pakte deze juist op. Maar ook bij het mooie project Vitale Dorpen was hij zeer intensief betrokken.

Het project Vitale Dorpen is voor de VVD Drechterland een manier van werken die zij wil voortzetten. Een mooie, effectieve vorm van burgerparticipatie. De inwoner centraal! In gesprek met onze inwoners over hoe zij hun gemeente, dorp, leefomgeving verder willen verbeteren. Samen met onze inwoners werken aan projecten en plannen. Samenwerken vanuit de gedachte; “kijken wat wel kan”! En daarbij ruimte geven aan initiatieven zonder van tevoren allerlei beperkingen op te leggen.

Wij hebben vertrouwen in de toekomst. Dat hebben we de afgelopen periode laten zien en met dat vertrouwen zullen we ook de komende vier jaar voor u aan het werk gaan. Er vallen altijd dingen te verbeteren en er staan ons dan ook mooie en belangrijke ontwikkelingen te wachten in alle dorpen van onze gemeente. En dat is een goede zaak want alle dorpen zijn belangrijk voor de VVD Drechterland.

Onze kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen straalt dat vertrouwen in de toekomst ook uit. Onze lijsttrekker George Besseling is voor de komende periode weer beschikbaar voor het wethouderschap. Van de huidige fractie hebben drie van de vier gemeenteraadsleden zich weer beschikbaar gesteld om u in de komende periode te vertegenwoordigen. Daarnaast hebben een aantal jonge mannen en vrouwen zich verkiesbaar gesteld voor de VVD Drechterland. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Wij zijn er trots op dat hiermee alle leeftijden goed vertegenwoordigd zijn op onze kandidatenlijst. Dit geeft vertrouwen voor de komende periode. Wij hebben voortzetting van ons beleid geborgd, de keuze is aan u op 21 maart!

VVD Drechterland; Gewoon Doén!