Vuurwerkregels Gemeente Stede Broec

Op 31 december luiden we met vrienden en familie het nieuwe jaar in. Het afsteken van vuurwerk maakt daar vaak een onderdeel van uit. Voor het kopen, verkopen en afsteken van vuurwerk gelden spelregels. Die zijn er omdat vuurwerk alleen leuk is als we er goed mee omgaan. Dan kunnen we gevaren vermijden en ook anderen zoveel mogelijk overlast besparen. Daarom is het afsteken van vuurwerk ook beperkt in de tijd.

Verkoop vuurwerk
U kunt op drie werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen in 2017 zijn 28, 29 en 30 december. U mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning. Het vuurwerk dat u in deze winkels koopt, moet voldoen aan wettelijke eisen. Al het vuurwerk dat u ergens anders koopt, is illegaal. Vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden. Verder mag u nooit meer dan 25 kilo vuurwerk in bezit hebben.

Afsteken vuurwerk
Sinds 2014 zijn de afsteektijden van vuurwerk beperkter geworden. Vuurwerk afsteken mag alleen op zondag 31 december van 18.00 uur tot 02.00 uur in de nieuwjaarsnacht.

Wensballonnen
De gemeente Stede Broec roept inwoners op géén wensballonnen af te steken. Ze zijn prachtig om te zien, maar boven dicht bebouwd gebied in West Friesland levensgevaarlijk. Wensballonnen zijn (nog) niet verboden in Nederland. Maar, doordat bij een aantal recente branden vermoed werd dat de oorzaak een wensballon is geweest, wordt de roep om een landelijk verbod wel luider. De gemeente Stede Broec is hier een voorstander van.

Overtreden van regels
Wie zich als jongere niet aan de regels houdt, kan te maken krijgen met de politie. Die stuurt de overtreders door naar bureau HALT. Bureau HALT zorgt bij jongeren in dit soort zaken voor het vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van alternatieve straffen. Overtreders vanaf 18 jaar krijgen een proces-verbaal.

Afvalbakken afgesloten
Uit voorzorg zijn de afvalbakken in de gemeente voortijdig afgesloten of verwijderd om vuurwerkschade en/of vandalisme aan de afvalbakken te voorkomen. Vanaf de eerste week van januari worden de afvalbakken weer geopend of teruggeplaatst.

Huisdieren
Voor huisdieren betekent het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes veel angst en stress. Met deze tips kunt u rekening met hen houden als u vuurwerk afsteekt. Kijk voor meer informatie op www.dierenbescherming.nl/vuurwerktips.