Vuurwerkregels Drechterland

Op 31 december luiden we met vrienden en familie het nieuwe jaar in. Het afsteken van vuurwerk maakt daar vaak een onderdeel van uit. Voor het kopen, verkopen en afsteken van vuurwerk gelden spelregels. Die zijn er omdat vuurwerk alleen leuk is als we er goed mee omgaan. Dan kunnen we gevaren vermijden en ook anderen zoveel mogelijk overlast besparen. Daarom is het afsteken van vuurwerk ook beperkt in de tijd.

Verkoop vuurwerk
U kunt op drie werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen in 2017 zijn 28, 29 en 30 december. U mag alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning. Het vuurwerk dat u in deze winkels koopt, moet voldoen aan wettelijke eisen. Al het vuurwerk dat u ergens anders koopt, is illegaal. Vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden. Verder mag u nooit meer dan 25 kilo vuurwerk in bezit hebben.

Afsteken vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag alleen op zondag 31 december van 18.00 uur tot 02.00 uur in de nieuwjaarsnacht. Let op uw veiligheid bij het afsteken van vuurwerk. Houd kleine kinderen binnen en gebruik een vuurwerkbril.

Vuurwerkverbod Laurier
Door overlast in het verleden, mag er geen vuurwerk worden afgestoken: in de onderdoorgang bij woningcomplex aan de Laurier 18 tot en met 72 in Hoogkarspel.

Verbod op wensballonnen
In Drechterland zijn wensballonnen verboden. Wegens het brandgevaar voor onder meer stolpboerderijen heeft de gemeente Drechterland voor een verbod gekozen. Wie toch wensballonnen oplaat riskeert een boete. Als u ziet dat iemand wensballonnen oplaat, spreek diegene daar dan op aan.

Overtreden van regels
Wie zich als jongere niet aan de regels houdt, kan te maken krijgen met de politie. Die stuurt de overtreders door naar bureau HALT. Bureau HALT zorgt bij jongeren in dit soort zaken voor het vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van alternatieve straffen. Overtreders vanaf 18 jaar krijgen een proces-verbaal.

Opruimen
We stellen het op prijs dat iedereen zijn eigen vuurwerkresten zelf opruimt en doen daarom een dringend beroep op ieders opruimplicht.

Afvalbakken afgesloten
Uit voorzorg worden de afvalbakken in de gemeente voortijdig afgesloten of verwijderd. De gemeente doet dit uit voorzorg om vuurwerkschade en/of vandalisme aan de afvalbakken te voorkomen. Vanaf de eerste week van januari worden de afvalbakken weer geopend of teruggeplaatst.

Huisdieren
Voor huisdieren betekent het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes veel angst en stress. Met deze tips kunt u rekening met hen houden als u vuurwerk afsteekt. Kijk voor meer informatie op www.dierenbescherming.nl/vuurwerktips.

Vuurwerk afsteken mag alleen op oudejaarsdag van 18.00 tot 02.00 uur
Het opsteken van Wensballonnen is verboden
Let op uw veiligheid en gebruik een veiligheidsbril
Ruim uw eigen vuurwerkresten op!