Voorstellen van de lijsttrekker van de Onafhankelijke Partij

Foto: Aangeleverd

Mijn naam is Trude Buysman en ben naast Agrarisch onderneemster, camping houdster van de Gouwe Stek en eigenaar van het Blote Voetenpad Gouwe Voeten.

Mijn visie en missie die als een rode draad door mijn leven loopt, is er te zijn voor anderen en proberen de regels zo om te buigen dat de samenleving hier voordeel van heeft.

Door mijn agrarische achtergrond doe ik veel voor de agrarische sector. Ook voor het verenigingsleven zet ik mij volop in. Al jaren zit ik in het bestuur van het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel. In het verleden heb ik mij ingezet voor de Willibrordusschool, waar ik lid was van de medezeggenschap-raad, ouderraad enz.

In de agrarisch sector probeer ik de belangen van de agrariërs te behartigen en de PR te verbeteren. Door een creatieve geest en enthousiasme kan ik veel bereiken.

Gezondheid is alles. Ik heb dit al vroeg mee gekregen omdat mijn vader al op jonge leeftijd ziek is geworden door bestrijdingsmiddelen. Alle gevaarlijke stoffen moeten uit ons milieu. Juist daarom maak ik mij hard voor het asbest. Want dit is een sluipmoordenaar, en als er iemand ziek van wordt is het voor familie, die dicht bij hem/haar staan, een hele zware periode.

Daarnaast heb ik veel zorg om de lagere inkomens die door het door de jaren heen het erg moeilijk hebben. Geld maakt niet gelukkig maar het leeft gemakkelijker. Daarom maak ik mij hard om de belastingen niet te verhogen, de schuldenlast van Stede Broec te verlagen zodat we er in de toekomst voordeel van hebben.

Voor meer informatie over de Onafhankelijke Partij kijk dan op onze site: www.onafhankelijkepartij.nl