Voorstellen kandidaat 9 Onafhankelijke Partij

Kandidaat 9:

Piet Zwaan,

Waarom in de politiek,

Omdat ik mij zeer betrokken voel en graag invloed wil hebben bij alles wat er in onze gemeenschap gebeurt. Ik zet mij daar dan ook ten volle voor in. Bijvoorbeeld werken aan blijvend dieper vaarwater in Stede Broec. Dat is uiteindelijk gelukt.

Zorg voor elkaar betekent voor mij dat geld, wat voor zorg bestemd is, daar in eerste plaats ook aan uitgegeven moet worden. Niet, zoals nu gebeurt, de bezuinigen in stand houden en geld wat over blijft aan andere zaken besteden.

Wat ruimtelijke ordening betreft vind ik dat geld te bepalend is voor wat en waar er gebouwd gaat worden en te weinig wordt gekeken naar andere waarden.

Persoonlijk
Geboren en getogen aan de Binnenwijzend. Ik ben 65 jaar, getrouwd heb twee dochters en 4 kleinkinderen. Wij wonen al 41 jaar in Grootebroek.

Bestuurlijke ervaring
• Milieucommissie Stede Broec ongeveer 15 jaar voorzitter.
• Waterschap Westfriesland 8 jaar bestuur, 4 jaar dagelijksbestuur 1995 – 2002
• Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorden Kwartier, bestuur 1999 – 2002
• Wethouder Stede Broec voor de Onafhankelijke Partij van 2006 – 2014.
• Recreatieschap Westfriesland, voorzitter van 2006 – 2014
• Schuilhoeve, dagelijks bestuurslid 2004 tot heden.
• Westfries Genootschap bestuurslid 2014 tot heden.
• Landelijk Schoon bestuurslid 2015 tot heden
• Fractievoorzitter voor de Onafhankelijke Partij, 2015 tot heden.
.

Wat wil ik nog bereiken
De fractie ondersteunen, voorstellen en ideeën beoordelen op waarde voor onze gemeenschap, dat gaat niet alleen om geld. Het moet veel meer gaan om langetermijnvisie. Daar wil ik nog graag aan bijdragen.