Voorstel nr. 5 Onafhankelijke Partij

Mijn naam is Lilian Peerdeman-van Westen, 54 jaar oud. Ik ben getrouwd met Piërre Peerdeman, wij hebben twee jongens, Jeffrey 30 jaar en Bas 28 jaar, en twee kleinkinderen Kayleigh en Jayden en nog één kleinkind op komst.
Ik ben 33 jaar woonachtig in Stede Broec.
Mijn werkzaamheden bestaan uit het beheren van de website van De Streker dit is iets wat ik met veel plezier doe. Sinds kort heb ik zitting genomen in het bestuur van de Kinderkledingbank Stede Broec. Ook de zitting in de commissie Samenleving voor de Onafhankelijke Partij doe ik met veel plezier.
Politiek gezien wil ik me graag inzetten voor:

• Dat de gelden voor de zorg ook aan de zorg worden besteed;
• Een goed financieel beheer;
• Dat de regels die zijn vastgesteld ook worden gehandhaafd;
• Dat Stede Broec een goede verkeersdoorstroming heeft zodat andere wegen worden ontlast;
• Goed bevaarbaar water;
• Een schoon milieu, geen zwerfaval en asbest;
• Een goede informatie voorziening vanuit de gemeente;
• Meer inspraak in wat er in uw omgeving gebeurt;
• Betaalbare woonlasten voor OZB, riool- en afvalstoffenheffing;
• Goede jeugdzorg, betaalbare thuiszorg;
• Recreëren bij Vermeulen strandje
• Niet alle stukjes groen volgebouwd
• Verbeterde regels omtrent schuldhulpverlening

40278468-0E6A-4DC2-9B8B-61845F5E7914