Voorstel nr.4 kieslijst Onafhankelijke Partij

VOORSTEL NR. 4 KIESLIJST
Nr. 4 op de lijst van de Onafhankelijke Partij is Bas Reuvers, 54 jaar, getrouwd met Linda van Dijk. Bas heeft 3 kinderen waarvan Mike en Lisa nog thuis wonen .

Bas woont zijn hele leven in Stede Broec, sinds juni woont hij in Grootebroek. Bas is vrijwilliger bij het Rode Kruis en voor het Rode Kruis is hij ook teamleider van het noodteam.

Politiek gezien wil Bas zich graag inzetten voor de volgende punten:

• Dat de gelden voor de zorg ook aan de zorg worden besteed;

• Een goed financieel beheer;

• Dat de regels die zijn vastgesteld ook worden gehandhaafd;

• Dat Stede Broec een goede verkeersdoorstroming heeft zodat andere wegen worden ontlast;

• Goed bevaarbaar water;

• Een schoon milieu, geen zwerfaval en asbest;

• Een goede informatie voorziening vanuit de gemeente;

• Meer inspraak in wat er in uw omgeving gebeurt;

• Betaalbare woonlasten voor OZB, riool- en afvalstoffenheffing;

• Goede jeugdzorg, betaalbare thuiszorg;

• Recreëren bij Vermeulen strandje

• Niet alle stukjes groen volgebouwd

• Verbeterde regels omtrent schuldhulpverlening