Voorstel nr. 2 kieslijst Onafhankelijke Partij

Wilma Scholten-de Wit
Ik ben geboren in Bovenkarspel en sinds mijn 4e in Grootebroek woonachtig. Ik ben getrouwd met Peter de Wit en we hebben samen drie zoons en inmiddels 3 geweldige kleinkinderen! Ik werk bij de Provincie Noord-Holland in Haarlem als ‘toezichthouder andere overheden’ (dit is een onderdeel van Inter Bestuurlijk Toezicht) in het Domein Financiën. Dit is het financieel toezicht op een aantal gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Gr) in Noord-Holland. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het analyseren van de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten en Gr. Na het analyseren van de financiële stukken ga ik op gesprek bij de gemeente. Daarnaast geven mijn collega’s en ik advies aan de Gedeputeerde over welke gemeente(n) onder preventief toezicht zouden moeten worden gesteld.

De afgelopen 4 jaren ben ik voor de fractie van de Onafhankelijke Partij raads- en commissielid geweest (RBFZ). Deze commissie behandelt veel gemeentezaken in een breed spectrum: regionale, bestuurlijke en financiële zaken. Vooral op het laatste onderdeel heeft de Onafhankelijke Partij zich flink laten horen: we hebben zelfs enkele keren de begroting afgekeurd omdat wij de zaken, zoals opgenomen daarin, niet correct vonden.
Ook de komende 4 jaren zou ik mezelf graag opnieuw als raadslid willen inzetten om zo toezicht te kunnen blijven houden op de wijze waarop het door de raad bepaalde beleid
wordt vertaald naar de uitvoering, en bijsturen indien dit nodig is. En zo – zeker op financieel gebied – de vinger aan de pols te houden. Ik vind dit een mooie manier om actief bij te blijven dragen aan de leefbaarheid van onze gemeente.
Ik ben al jaren een trouwe fan van het 1e elftal van de Zouaven en doe tijdens hun thuiswedstrijden op sportpark De Kloet dan ook het omroepwerk als vrijwilliger. Daarnaast vind ik het leuk om via studies kennis te blijven vergaren en doe ik daarom regelmatig een studie om mijzelf te blijven ontwikkelen.