Voorstel : Dirk Visser / ODS

 

Mijn naam is Dirk Visser, 66 jaar oud. Ik ben getrouwd met Ans de Wit. Beiden zijn we gestopt met werken. Onze vier kinderen staan vol vertrouwen in het leven en bouwen aan hun toekomst. Van de kleinkinderen die ons gegeven en ons dierbaar zijn, genieten we intens.
Als raadslid van ODS ben ik nu bijna 12 jaar actief. De frisse wind, die we in de voorgaande jaren als ODS hebben laten waaien, is niet altijd in dank afgenomen. Ik vind echter dat er juist veel is bereikt met onze positief kritische en open en duidelijke opstelling. Raadswerk is verder kijken dan je eigen belang. Het is steeds voor ogen houden, dat het de bewoners van Stede Broec zijn, voor wie je het doet. Het kost én geeft energie. Het is ook verder kijken dan je neus lang is.

Voor de komende verkiezingen is volgens mij een aantal zaken belangrijk. Allereerst zijn het de grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, die drie jaar terug zijn ingezet. De jeugd- en ouderenzorg die onder de gemeente vallen. Het welzijn van onze burgers en de eenzaamheid die speelt. De bezuinigingen die onvermijdelijk pijn gaan doen.
Het betekent wat mij betreft nog duidelijker dat de inbreng en bijdrage van ons als burgers meetelt. Laat inwoners op onze vingers kijken. Dan weten ze en beseffen ze des te beter wat wel kan. Maar ook wat niet haalbaar is en waarom dat zo is. Dat is volgens mij de grootste uitdaging voor de komende vier jaar. Dit raakt wat mij betreft ook de zorg en verantwoordelijkheid die we hebben voor mensen die pech hebben, hun baan verliezen, een achterstand hebben op de arbeidsmarkt of chronisch ziek zijn.
Dat duurzaamheid een lange adem vraagt, is mij duidelijk. Het heeft alles te maken met een goede toekomst voor onze (klein-)kinderen. En dan Hét Postkantoor en het Stadsplein. Als sociaal cultureel centrum is het de afgelopen vijf jaar zeer succesvol. Wat is er mooier dan een florerend theater om de hoek.

Als raadslid wil ik me met verve en elan blijven inzetten voor de publieke zaak. Dit geldt zeker voor het complexe en brede vraagstuk van het sociaal domein. Met mijn opgebouwde kennis, inzicht en betrokkenheid wil ik als raadslid bijdragen aan een doelbewuste verandering in de jeugd- en ouderenzorg. De participatiegedachte duurzaam vorm te geven in de wijken, daar ga ik voor.