Voorlopig ontwerp MFA Westwoud vastgesteld

Voor de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud is een voorlopig ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Wanneer het ontwerp definitief is, de aanbesteding en alle procedures zijn doorlopen, verwacht de gemeente dat de bouw in september 2021 kan starten.
In december 2019 werden de eerste schetsen van de MFA, getekend door Nieuweboer Architecten, gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden uit Westwoud. De aanwezigen reageerden enthousiast op het ontwerp. Door de aanwezigen zijn verschillende tips en tops meegegeven, waarvan er het merendeel verwerkt zijn in het voorlopig ontwerp.
Het voorlopig ontwerp zoals nu is vastgesteld, is een uitwerking van het eerdere schetsontwerp en is in samenspraak met alle betrokken partijen opgesteld.
Waar bestaat de MFA Westwoud uit?
De MFA in Westwoud wordt gevormd door basisschool De Westwijzer, 12 huurappartementen van woningstichting Het Grootslag en een geheel vernieuwde gymzaal. Daarnaast maken ook kinderopvang, stichting Jeugdwerk en dorpshuis De Schalm deel uit van de MFA.

Planning
Het vastgestelde voorlopig ontwerp wordt de komende periode uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op basis daarvan wordt het werk ‘MFA Westwoud’ volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de markt gezet. De verwachting is dat dit begin 2021 gaat plaatsvinden. Nadat de aanbestedingsprocedure is doorlopen en de keuze voor de aannemer definitief is, verwachten wij dat de daadwerkelijke bouw van de MFA in september 2021 van start kan gaan.

Inspraakbijeenkomst
De direct omwonenden van de MFA ontvangen eind augustus een uitnodiging voor een inspraakbijeenkomst die in september 2020 wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de omwonenden verder geïnformeerd over de ontwikkelingen en worden afspraken gemaakt over de wijze waarop zij betrokken worden in het verdere traject.