Vitale dorpen

ALE DORPEN
Inwoners uit Drechterland hebben samen al veel bereikt met hun initiatieven om wonen en leven in hun dorp zo prettig mogelijk te maken. De gezamenlijke uitvoering van de acties uit de dorpsplannen heeft voor het project Vitale dorpen al mooie successen opgeleverd.
Inwoners van de 8 dorpen in Drechterland hebben samen gezorgd voor 6 mooie dorpsplannen. Met daarin de acties die zij met elkaar willen uitvoeren.

Allianties Vitale dorpen

Na de start van Vitale dorpen in 2015 zijn op de bewonersavonden in de dorpen van Drechterland veel ideeën en acties besproken. Acties om met elkaar ervoor te zorgen dat het nu en over 10 jaar prettig is om in het dorp te wonen en te leven. Deze acties zijn vastgelegd in zogenaamde allianties die inwoners met elkaar hebben gesloten.

De eerste resultaten
In de dorpen zijn al verschillende Vitale dorpen-acties zichtbaar. Er gebeurt veel! Inwoners zijn actief bezig met de uitvoering van de allianties. En met succes! De eerste resultaten zijn al bereikt.
– Dorpsdiner en Schellinkhout te Kijk
In Schellinkhout was een overweldigende belangstelling voor de dorpsdiners, georganiseerd door eigen dorpsbewoners. Ook Schellinkhout te Kijk was een mooi evenement dat veel bezoekers trok. Inwoners stelden die dag hun tuinen open voor kunst, muziek, een theetuin of hielden een garagesale.
– Starterswoningen en wandelpad
In Westwoud is behoefte aan woningen voor jongeren. Een aantal inwoners nam het initiatief om starterswoningen te realiseren in het voormalig bedrijfspand van Konst & van Polen.
De alliantie Verkeersveiligheid in dit Westwoud dorp is onder andere op zoek naar veilige routes voor wandelaars. Het resultaat van hun inspanningen is een nieuw wandelpad langs het spoor dat nu wordt aangelegd.
– Tuinproject
Het tuinproject rondom de Bosmanstaete in Venhuizen is ook een mooi initiatief van een groep inwoners. De verouderde tuin bij dit woonzorgcentrum is veranderd in een mooie parkachtige tuin met vijver, kinderboerderij, volière en bankjes.
– Whatsapp-groep Wandelmaatje
Het zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of samen iets te ondernemen. Dat was de uitdagingen voor een alliantie in Wijdenes-Oosterleek. Inmiddels is er een whatsapp-groep gestart voor inwoners die op zoek zijn naar een wandel- of fietsmaatje.
– Inrichting recreatiegebied
In Oosterblokker is een alliantiegroep aan de slag gegaan met hun wens om het Drachterveld verder in te richten als recreatiegebied. De eerst resultaten: nieuwe steigertjes en picknicktafels, meer maaibeurten voor de ligweide en een verbeterd schelpenpad.
– Wandelnetwerk
In Hoogkarspel werkt de alliantie aan het uitzetten van een wandelroute die aansluit op het Wandelnetwerk Noord-Holland.
Allianties aan het werk
De bovengenoemde successen zijn uitkomsten van acties die snel gerealiseerd konden worden. Maar de leden van de andere allianties zitten ook niet stil! De voorbereiding van acties van deze allianties kost meer tijd. Vaak is hiervoor meer overleg en onderzoek nodig of is de uitvoering afhankelijk van besluiten van andere organisaties.
Voorbeeld voor gemeenten
Voor de gemeente Drechterland is Vitale dorpen een zoektocht naar een andere wijze van besturen. Projectwethouder Dirk te Grotenhuis : “Door gedeelde verantwoordelijkheden tussen inwoners en gemeente hopen wij op een breder draagvlak voor onze besluiten.”
Het succes van Vitale dorpen wekt nieuwsgierigheid bij andere gemeenten. Te Grotenhuis: “De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) heeft ons benaderd om iets te vertellen over het project. In het vakblad van de VNG is nu een artikel gepubliceerd over Vitale dorpen. Misschien dat wij een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten.”
Trots op inwoners
Het college is trots op het project en vooral op de inwoners van Drechterland. Wethouder Te Grotenhuis: “ We hebben twee jaar hard en met veel plezier gewerkt aan Vitale dorpen. Bij de uitwerking van de allianties is het gehele college betrokken, maar alleen op hoofdlijnen. De inwoners staan centraal in de uitvoering van het project. Zij mogen er trots op zijn dat zij er met elkaar zoveel energie en tijd in stoppen!”

Informatie
Meer informatie zoals de resultaten en voortgang van de allianties in alle Drechterlandse dorpen is te vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Voor vragen kan men contact opnemen via vitaledorpen@drechterland.nl.