Verkeersveiligheid in de Graaf Willemstraat

Wij -Kirsten, Floor en Lars van de Graaf Willemstraat in Bovenkarspel hebben vorige week een gesprek gehad met wethouder Nootebos over de verkeersveiligheid in onze straat. Er wordt hier structureel te hard gereden en nooit de 30 km/per uur die is toegestaan.
Het is een kindrijke omgeving en we zouden graag drempels of een versmalling willen. Nu hebben we afgesproken naar een Raadsvergadering te gaan. We hebben handtekeningen verzameld. Ook hebben we afgesproken, dat we via de kranten en/of tv gaan kijken naar (aandacht voor) de veiligheid.
Dit heeft NIET als doel de gemeente af te vallen of aan te vallen, maar om aandacht te vragen voor de onveiligheid hier… in onze straat