Verbetering Watersysteem polder De Drieban

Foto aangeleverd

We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Periodes van (extreme) droogte en zeer natte periodes volgen ekaar in korte tijd op. Om de doorstroming van het water in de polder De Drieban te verbeteren voeren we in 2022 verschillende werkzaamheden uit.

Om toekomstige wateroverlast in polder De Drieban te beperken is het watersysteem in de polder geanalyseerd en doorgerekend. Het aanpakken van een aantal knelpunten kan het watersysteem sterk verbeteren.

Wat gaan we doen
Om het watersysteem aan te passen aan de toekomstige weersomstandigheden vervangen we een aantal duikers in de hoofdwaterlopen door grotere. Daarnaast automatiseren we enkele stuwen en inlaatduikers, zodat ze op afstand bestuurbaar zijn.

Werkzaamheden en Bereikbaarheid
De werkzaamheden zijn op verschillende locaties in de gemeente Drechterland en starten op 28 februari 2022 en duren tot medio oktober 2022. Aannemer Schot Infra B.V. voert de werkzaamheden in opdracht van het hoogheemraadschap uit. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het op twee locaties noodzakelijk om de weg af te sluiten.

Kijk voor informatie of de planning op de projectwebsite.