Van alles bekokstooft door Stichting Parochieveiling

Bron: De Circel/Lutjebroek

Dé dag van de Parochieveiling Lutjebroek staat dit jaar gepland voor 17 april. Het is de bedoeling dat deze 90e veiling groots en feestelijk gevierd wordt. Afgelopen jaar was er een zeer groot aanbod. “Ook dit jaar hopen we op een grote variatie in het aanbod. We bestaan ook nog eens 90! Zo’n lustrum moet toch gevierd worden? Tijdens de veilingavond zullen we daar zeker aandacht aan besteden.”
Alle volwassenen (vanaf 18 jaar) worden hierbij uitgenodigd om deze feestelijke avond bij te wonen. De veiling begint met de gele convocatie die onlangs bij u op de mat is gevallen. U kent deze inmiddels al wel. Deze convocatie wordt bij u opgehaald tussen 28 februari en 8 maart.
Hoe steunt u ons?
U kunt op de convocatie aangeven hoe u ons wilt steunen: u kunt koopjes aanbieden of een geldbedrag toezeggen. Natuurlijk kunt u ook de veilingavond bezoeken en genieten van de afslagers en het bieden op koopjes. Aan de schenker van het origineelste koopje wordt een levensmiddelenmand geschonken. Een aantal koopjes gaat op herhaling, zoals een geheel verzorgde Klaverjasmiddag in De Pausen Sleutels voor de Schatkist. De opbrengst komt ten goede aan de verenigingen en de kerk binnen ons parochiegebied. Mocht u geen convocatie hebben ontvangen en wilt u wel iets schenken? Neem dan contact op met de secretaris Ad Roobeek.
Van ouds her
We gaan even terug in de tijd. Vroeger heette de actie ‘Kerkebollenveiling’. De bollenbouwers schonken bollen te koop aan de veiling en kochten deze meestal zelf terug. De baten waren voor het onderhoud en ondersteuning van hun kerk. De mensen waren trots op hun kerk en wilden deze in goede staat behouden voor de toekomst. In de loop van de tijd groeide het dorp en er ontstonden tal van verenigingen, die ook een bijdrage tegemoet mochten zien van de veiling.
Zelfstandig
Enkele jaren terug zijn we een zelfstandige stichting met de naam ‘Stichting Parochieveiling Lutjebroek’ geworden, wel betrokken met de kerk maar er niet meer onder vallend. Alles met en door de notaris geregeld. We zijn lid van de Kamer van Koophandel en hebben een ANBI-status.
Draag uw steentje bij
Binnen ons bestand hebben we ongeveer 30 verenigingen, clubs en stichtingen met een sterke binding met Lutjebroek. Zij en de kerk krijgen elk jaar een aanvraagformulier van onze secretaris om een aanvraag voor ondersteuning te doen. Wij vragen om een begroting en de jaarcijfers van een jaar terug. Offertes voor de aan te schaffen goederen/diensten zijn daarbij welkom. Het bestuur van de stichting en het uitvoerende comité neemt de aanvragen door en maakt een afgewogen verdeling van de opbrengst. Op deze wijze wordt onze hele gemeenschap betrokken en ondersteund. Daarom nogmaals een oproep, maar nu speciaal voor de leden van de verenigingen, om op 17 april op de veiling te komen en zo bij te dragen aan een levend(ig)e gemeenschap!