Titus Brandsma in de Laurentiuskerk

Op zondag 2 oktober 2022 speelt de beroemde poppenspeler Peter Vermaat zijn voorstelling ‘Titus, held of heilige’ in de Laurentiuskerk, Streekweg 216, Hoogkarspel.
De voorstelling begint om 15.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Iedereen is van harte welkom.

Titus, held of heilige
In deze voorstelling visualiseert Peter Vermaat zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Het is een prachtige theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma.
Peter Vermaat is dichter-verteller en poppenspeler-theatermaker. U kunt meer informatie vinden over de voorstelling en de poppenspeler via de volgende link:
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus

Niet buigen voor naziterreur
Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

Gestorven in Dachau
Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Heilig verklaring
Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen.
Op 15 mei jongstleden is pater Titus door Paus Franciscus Heilig verklaard. Dit laat zien dat Titus’ getuigenis van liefde en geloof in de waardigheid van de mens ook voor onze tijd van groot belang