Straatnamen Waterweide: inwoners hakken de knoop door

Eind maart gaat de verkoop van de eerste woningen in het plan Waterweide van start. Dat is ook het moment waarop de straatnamen bekend moeten zijn. Er zijn twee voorstellen gedaan aan het college voor type namen. Het college vindt beide namen geschikt en wil inwoners de gelegenheid bieden om de doorslaggevende stem te geven.

Wethouder Bart Nootebos: De straatnamen van een nieuwbouwwijk is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Je kiest deze namen niet voor een jaartje maar voor een eeuwigheid. Graag betrekken we onze inwoners hierbij.”

Natuurlijke leefomgeving versus archeologie

De eerste serie bestaat uit namen uit de natuurlijk leefomgeving: de planten en dieren die in dit waterrijke gebied leven waarbij ook een duidelijk verwijzing wordt gemaakt naar de projectnaam Waterweide. De tweede serie bestaat uit namen die verwijzen naar elementen uit de archeologie. In het voorjaar van 2018 is er uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan in Waterweide. Veel inwoners, waaronder ook kinderen hebben meegeholpen met de opgravingen uit de bronstijd (ca. 3500 jaar geleden). Historische Vereniging Oud Stede Broec heeft een selectie gemaakt van namen die verwijzen naar deze periode om op deze manier de geschiedenis levend te houden.

Meedoen

Inwoners kunnen meedoen door naar de website te gaan: www.stedebroec.nl. Daar staat de link naar de enquête. De enquête loopt tot en met 10 februari.

Informatie Waterweide

Voordat de verkoop van de woningen van start gaat, komt er nog een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging.