Slotviering 50-jarige Jubileum St. Martinusparochie

Slotviering 50-jarig jubileum Sint Martinuskerk

Dit jubileumjaar willen we kleurrijk afsluiten met een viering op zondag 18 februari 2018!
Samen met alle parochianen in een kerk versierd met vele bloeiende (bol)bloemen en een viering m.m.v. JoKo en het kinderkoor.
‘Het voorjaar begint in Bovenkarspel’
De afsluiting van het jubileum krijgt extra kleur. De kerk wordt in de bloemen gezet. Een mini flora met vele bolbloemen van onze parochianen. Na de viering is volop tijd voor bezichtiging.
Na afloop is een gezellig samen-zijn.
De Sint Martinuskerk krijgt een écht streek-product als cadeau. Wat? Dat blijft nog even een verrassing! Graag tot 18 februari 2018 vanaf 10:00 uur!

Verleden — heden — toekomst
50 jaar historie van ons kerkgebouw, we hebben gebeurtenissen en wetens-waardigheden gelezen door de “loep van Joep” en de ogen van parochianen. We hebben het niet alléén gevierd maar met vele mensen om ons heen.
De plechtige installatieviering van de kapelaan in januari, de kinderkoren-instuif, in juni de grote viering met tussenkoren van de regio, in september de prachtige viering met gemengde koren uit de regio, een gezellige brunch, de vrijwilligersviering op westfriese wijze en de inspirerende jongenviering in oktober. De kerk bruiste en straalde van trots!!!
Dit jaar doet ons beseffen: het zijn de mensen die het doen, de mensen die hart hebben voor onze mooie St. Martinus-parochie. Daarom geloof ik in de toekomst voor onze geloofsgemeenschap, nog vele jaren. Laten we daar op PROOSTEN!