Seniores Priores Westwoud bestaat 15 jaar!

1e foto Sipke de Vries in gesprek met enkele leden in ons prachtige centrum. Foto: Hoekstra Grootebroek.

Op zaterdagmiddag 8 februari hield Seniores Priores open huis voor hun leden in het Seniorencentrum, want 15 jaar geleden op 4 februari 2005 werden de deuren geopend van het Seniorencentrum en de Winkel.
Er was veel belangstelling, er heerste een gezellige drukte en onder het genot van een drankje en hapje werd er gezellig bijgepraat. Voorzitter Sipke de Vries nam nog even het woord en memoreerde diverse onderwerpen die de afgelopen 15 jaar zijn gepasseerd.

Oprichting
In het jaar 2004 staken een aantal mensen uit Westwoud op initiatief van Jos Veldhuis de koppen bij elkaar met als doel de al bestaande saamhorigheid in Westwoud te bundelen om Westwouders in staat te stellen zo lang mogelijk in Westwoud te blijven wonen, zonder afhankelijkheid of ondergeschiktheid.
Na een aantal bijeenkomsten resulteerde dit initiatief enige tijd later in de oprichting van Vereniging Seniores Priores. De naam betekent: ouderen eerst!
In de loop der jaren is Seniores Priores in Westwoud een begrip geworden en wordt zelfs als voorbeeld gesteld buiten Westwoud.

Seniorencentrum en Winkel
Het Seniorencentrum en de Winkel werden gevestigd in het voormalige bibliotheekgebouw bij dorpshuis De Schalm. Het bleek een succes!
Het ledenaantal, waaronder ook veel mensen steunend lid, vloog omhoog.
Vele vrijwilligers meldden zich aan. De contributie werd indertijd vastgesteld op het laagdrempelige bedrag van € 2,= per persoon. Sinds 10 jaar bedraagt de contributie € 5,=, een symbolisch laag bedrag. Momenteel telt Seniores Priores ca. 330 leden, waarvan ca. 95 mensen vrijwilliger zijn!
Seniores Priores is de toeloop geworden voor veel mensen om in het Seniorencentrum gezellig iets te gaan drinken, een praatje te maken en/of een boodschap in de Winkel te doen. De Winkel voorziet bovenal in de eerste levensbehoeften maar het assortiment is in de loop der tijd uitgebreid met meerdere aanverwante producten en leuke cadeautjes. Ook is het een depot voor kledingstomerij en schoenreparatie. De winkel is voor iedereen toegankelijk.

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. En zeker bij Seniores Priores zijn veel vrijwilligers nodig. Het op peil houden van het vrijwilligerslegioen is een bezigheid op zich. Zij zijn vaak zelf ouderen en kunnen uitvallen wegens hun gezondheid. Regelmatig wordt er een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers.
Dit gaat soms wat moeizaam maar tot nu toe lukt dat nog steeds; ook jongere vrijwilligers melden zich aan. Het Seniorencentrum is dagelijks open, uitgezonderd de zondag. Ieder dagdeel is er een gastvrouw/heer aanwezig en datzelfde geldt ook voor de winkel, waar per dagdeel 2 vrijwilligers aanwezig zijn. Verder zijn er vele stille werkers op de achtergrond bezig.

Activiteiten
In het Seniorencentrum worden veel activiteiten georganiseerd, zoals biljarten, koersbal, klaverjassen, keezen en diverse handwerk/hobbyclubs.
Eén keer per week wordt er in het Seniorencentrum een diner opgediend voor ca.
30 personen, met liefde gekookt en verzorgd in de eigen keuken van Seniores Priores door de kookgroep. Twee keer per jaar is het Seniorencentrum omgetoverd in een Repaircafé. Er is een kleine bibliotheek waar alle leden gratis boeken kunnen lenen.
Ook heeft Seniores Priores een auto ter beschikking om mensen te vervoeren.

Samenvattend: Seniores Priores is een zeer actieve vereniging, mede dankzij de vele vrijwilligers en gulle donaties.