Seniorenraad vol plannen voor 2022

V.l.n.r Riet Reijn, Ria Smit, Nelleke Hartog en Yvonne Botman. Tekst OdB. Foto: Hoekstra Grootebroek

“We hopen natuurlijk dat alles binnenkort weer ‘gewoon’ wordt en dat we weer iets kunnen en mogen organiseren,” klinkt Ria Smit, voorzitter van de Seniorenraad hoopvol . “De plannen liggen er, we zijn er helemaal klaar voor en wachten alleen nog op groen licht!”
Afgelopen periode heeft alles op een laag pitje gestaan. Er werd wel e.e.a. georganiseerd, maar niet uitgevoerd. Er is een programma opgesteld voor het nieuwe jaar, echter zijn de activiteiten allemaal onder voorbehoud van wat mag.”
Positiviteit van de Seniorenraad
De onafhankelijke Stichting Seniorenraad Stede Broec heeft geen leden. “Wij ontvangen subsidie van de gemeente om activiteiten te organiseren voor alle senioren. Wij organiseren allerlei zaken, van informatiemomenten, themamiddagen, meer bewegen voor ouderen tot cursussen.”
Vergrijzing is feit
De gemeente Stede Broec staat hoog op de lijstjes van meest en snelst vergrijzende gemeenten. Dat is gewoon een feit. Daarnaast neemt het aantal zorgmedewerkers af, net als het aantal verpleeghuisbedden. Daarom organiseert de Seniorenraad eind januari 2022 een themabijeenkomst Wonen & Zorg. “Er wordt veel over senioren gesproken maar weinig met hen. Daarom kunnen senioren deze themamiddag in gesprek gaan met organisaties zoals de wijkverpleegkundigen, de Woonschakel en Ons Stede Broec en één van de Wethouders.”
Op het programma
Naast de hierboven vermelde themamiddag organiseert de Seniorenraad een cursus over het Interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen. Geschiedenis, cultuur, literatuur en filosofie komen aan de orde. Deze cursus wordt aangeboden i.s.m. de bibliotheek Enkhuizen. Een politieke avond, de senioren week, veilig bankieren staan op het programma.
Denkers en Doeners gezocht
Het bestuur kan wel versterking gebruiken. “Wij zijn altijd op zoek naar Denkers en Doeners voor onze werkgroepen. Samen is het organiseren van activiteiten minder werk, is het breder en is de kans van slagen groter. De denkers zijn nodig voor het bedenken van nieuwe plannen, de doeners voor de uitvoering. Heeft u ideeën voor een themamiddag, cursus of wilt u meedenken en doen? U bent van harte welkom. Zien we u binnenkort, een keer bij één van onze activiteiten?”
Meedoen
Het plan is te starten met een FIT cursus, o.a. met subsidie van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie. Ook een cursus Interbellem, waarbij filisofie, geschiedenis en literatuur aan bod komen zou van start kunnen gaan. In het voorjaar wil de Seniorenraad een aantal avonden organiseren over de geschiedenis van West-Friesland. “Plannen genoeg dus.”
Programma en contact
Het hele programma van de Seniorenraad staat op de website https://seniorenraad.nl/. Daar vindt u ook de laatste wijzigingen als iets uitgesteld of afgeblazen moet worden door de coronaregels. Ook vindt u het programma in de Streker en op de gemeentepagina.