Samenloop voor Hoop

Op 14 en 15 september 2019 is de Samenloop voor Hoop West-Friesland. Als lid van team HSIS organiseer ik op donderdag 13 juni a.s. om 20.00 uur een informatie avond over borstgezondheid. Een medisch thermografe en een borstweefseltherapeute geven deze avond samen informatie over wat vrouwen preventief kunnen doen om hun borsten gezond te houden. Het gaat dan over thermografie als borstonderzoek en borstweefseltherapie, ook delen ze heel veel tips! Zij vragen hier geen geld voor, en ook Vereenigingsgebouw De Tuf rekent geen zaalhuur dus de hele kaartopbrengst is bestemd voor Samenloop voor Hoop evenals een gedeelte van de baropbrengst! Kaarten verkrijgbaar bij HSIS of via mij (tel. 06-43504896). In de bijlage een foto!
Ik hoop dat u in uw blad aandacht wilt besteden aan dit evenement. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen
Alvast hartelijk dank.
Vr.Gr.
Annemieke Groot