Ron Muiser nr. 9 op de lijst van de Onafhankelijke Partij

Ron Muiser, geboren in Den-Haag, 55 jaar, gescheiden en vader van 4 kinderen, 2 zonen van 23- en 20 jaar en 2 dochters van 10- en 7 jaar.

Sinds 7 jaar deeltijdvader, daarvoor 25 jaar werkzaam bij een loonbedrijf, voornamelijk in de grond- en wegenbouw

Waarom in de politiek?

Omdat ik me betrokken voel met wat er leefd onder de inwoners van de gemeente Stede Broec. Ik pleit ook voor de volgende punten:

Meer betrokkenheid tussen gemeente en burgers.
Betere toegankelijkheid en communicatie van en naar de gemeente
Overheidsgelden en gemeenschapsgeld naar de posten waarvoor ze bedoeld zijn
Behoud van “ open” gebieden en meer groen in de gemeente
Betere handhaving
Weer “ blauw” op straat, met een persoonlijk aanspreekpunt
Zwemles toegankelijk maken.
Wat wil ik nog meer bereiken,

Door inzet en betrokkenheid meer duidelijkheid te verkrijgen vanuit de gemeente naar de burger toe.

Bestuurlijke ervaring:

Sinds 2 1/2 jaar voorzitter van HBS De Streekschutters te Bovenkarspel