Provincie helpt gemeenten met 10 miljoen voor cultuur

8 juli 2020

De provincie stelt 10 miljoen beschikbaar om samen met Noord-
Hollandse gemeenten culturele en maatschappelijke instellingen
overeind te houden. Door de coronacrisis zitten veel instellingen in
acute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinig
financiële ruimte hebben, springt de provincie bij.

Nood is hoog
Met gemeenten is geïnventariseerd welke culturele en maatschappelijke
organisaties getroffen worden en hoe groot hun nood is. Hoewel de
exacte omvang van de schade nog niet bekend is, is wel duidelijk dat
die groot is en dat het noodfonds van 10 miljoen niet genoeg zal zijn
om alle instellingen te kunnen helpen. Er moeten dus keuzes worden
gemaakt.

Focus op hulp aan culturele instellingen
De gemeenten willen het noodfonds vooral inzetten voor de culturele
instellingen, omdat daar de nood het hoogst is. Gemeenten kunnen
overigens wel een beroep doen op het noodfonds voor andere
maatschappelijke organisaties van regionaal belang.

Gemeenten maken een voorstel
Gemeenten hebben het beste zicht welke instellingen cruciaal zijn voor
de lokale en regionale culturele infrastructuur. De provincie heeft
daarom aan de gemeenten gevraagd om gezamenlijk in regionaal
verband (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) een voorstel te
maken voor welke instellingen zij een beroep willen doen op het
noodfonds. Gemeenten en provincie hebben gezamenlijk voorwaarden
opgesteld voor waar het noodfonds zich op zou moeten richten.
Gemeenten dragen zelf ook 35% bij. In september bespreken ze de
voorstellen met de provincie. In oktober wordt vervolgens duidelijk
welke instellingen een financiële bijdrage kunnen krijgen.

Fonds voor economisch herstel
Naast het noodfonds werkt de provincie plannen uit die moeten
bijdragen aan een economisch herstel, waaronder verduurzaming van
de gebouwde omgeving en het versterken van de maatschappelijke en
culturele infrastructuur in Noord-Holland. Hier wil de provincie 100
miljoen voor vrijmaken. In het najaar wordt duidelijk hoe de provincie
dit fonds in gaat zetten.