Presentatie eerste schetsontwerp MFA Westwoud

De eerste schetsen van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud zijn bekend. Deze worden gepresenteerd tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten op woensdag
4 december in dorpshuis De Schalm. Inwoners van Westwoud zijn van harte welkom de schetsen te komen bekijken en hun mening te geven.

Programma van eisen
In juni 2019 is een programma van eisen gepresenteerd met daarin de functies die in de MFA worden gehuisvest. De gemeenteraad is in juli 2019 akkoord gegaan met de realisatie van de MFA in Westwoud, waarin onder andere de nieuwe basisschool en appartementen van de woningstichting gerealiseerd worden. Een eerste stap in het vervolgproces is het maken van een schetsontwerp.

De afgelopen periode heeft een architectenselectie plaatsgevonden. Drie regionale architecten hebben op basis van het programma van eisen een schetsontwerp ingediend. Deze schetsen zijn onder andere op financiële en ruimtelijke haalbaarheid beoordeeld door een selectiecommissie. Uit deze selectie is één schetsontwerp overgebleven van Nieuweboer Architecten uit Zwaagdijk.

Inloopmomenten
Op woensdag 4 december 2019 houden we een tweetal inloopmomenten in dorpshuis De Schalm. Tijdens deze inloopmomenten kunnen belangstellenden het opgestelde schetsontwerp bekijken. Inwoners krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp aan zowel de architect als aan het Grootslag, het schoolbestuur en de gemeente. Ook ontvangen wij graag ‘tips en tops’: wat is goed aan het schetsontwerp en wat kan er anders of beter worden ingevuld. De input wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp tot een zogenaamd voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.

Data en tijden
De bijeenkomst is in samenwerking met samenwerkingsschool De WestWijzer en Woningstichting Het Grootslag. Belangstellenden zijn welkom tussen 16:00 en 18:00 uur of tussen 19:00 en 20:30 uur in dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14b in Westwoud.