Parochie Johannes de Doper met vijf koren

Het Gregoriaans koor met v.l.n.r. Cobi de Bruijn, Peter Zandberg, Koos Veul, Harry Dudink, Anneke en Aad van der Jagt. Foto Wil Reus. Tekst: Piet Reus

De jongsten kunnen terecht bij het kinderkoor Happy Kids op maandagavond om 19.00 uur in het parochiecentrum. Voor jongeren is er het Jongerenkoor Joko op vrijdagavond 20.00 uur in de Sint Martinus kerk Bovenkarspel. Volwassenen zingen Together op donderdagavond 19.30 uur in het parochiecentrum. Het Gemengd Koor zingt iedere dinsdagavond om 19.15 uur, eveneens in hetzelfde centrum.
Het vijfde koor

Over de koren van de parochie heb ik een praatje met Cobi de Bruijn. Daarbij merkt zij op dat haar ouders ook lid zijn van het Gemengd Koor en bij een bezoek van pater Peelen aan hen, was Cobi ook aanwezig. Via een vraag van de pater werd zij koster in de kerk. In die functie hoorde zij ook van wat problemen vanwege Corona om de oefenavonden van een koor te bezoeken. Van daaruit ontstond bij Cobi het idee om een Gregoriaans koortje op te richten. Zo is dat koortje ontstaan, inmiddels maken zeven personen deel uit van dat koortje. “In het Gregoriaans wordt éénstemmig gezongen, het klinkt altijd heel mooi en het is eenvoudiger uit te voeren en het gezang bereikt de hele kerk.”

Eucharistieviering

Al een tijdje treden zij één keer in de zeven weken op tijdens een viering. Daarbij worden niet alleen de vaste gezangen in het Gregoriaans gezongen, maar ook de wisselende gezangen worden in het Gregoriaans uitgevoerd. Kapelaan Piets stelt nu ook al voor om het Eucharistisch gebed in het Gregoriaans op te pakken, de hele viering krijgt dan een compleet Gregoriaans thema.

Ervaring

Cobi is in de jeugdjaren in Rotterdam als lid van een kinderkoor begonnen, bij dezelfde kerk heeft zij ook pianoles gehad en aan het Conservatorium heeft zij klassiek gestudeerd en is zij afgestudeerd als klassiek solozangeres. Twintig jaar geleden is zij in Bovenkarspel gaan wonen, in diezelfde tijd heeft zij bij een vrouwen ensemble van het West-Fries mannenkoor gezongen. Ook heeft zij een uitvoering gedaan in de Oosterkerk in Hoorn en bij een kerkkoor in de Koepelkerk opgetreden. Daarnaast heeft zij een opleiding gedaan om als cantor op te treden. Daarbij neemt zij dan de rol van een koor over.

Gregoriaans

Tijdens hun optreden in de kerk blijkt dat er veel belangstelling is om naar hun gezang te luisteren. “Er komen speciaal parochianen naar de H. Mis om het koortje te beleven.
Tijdens de fotosessie van Wil Reus hebben wij ook met veel plezier naar enkele Latijnse gezangen geluisterd, die op dat moment ten gehore werden gebracht.”

Piet Reus