Opgestapte Wethouder Munnik miste zelfreflectie

De woensdag opgestapte Stede Broecse wethouder Jan Munnik hing een motie van wantrouwen boven het hoofd. Dat stelde Dirk Visser (Open en Duidelijk Stede Broec) donderdagavond in de gemeenteraad. De reden hiervoor was zijn falen in het sociaal domein. Ook vanuit de andere fracties klonk kritiek op ’het gebrek aan zelfreflectie’ bij Munnik.

Die schreef zijn vertrek in deze krant toe aan het gebrek aan ambtelijke ondersteuning op dit ’lastige en complexe dossier’. Een argument dat door de rest van het college van b en w onmiddellijk werd weersproken.
VVD’er Martien Krijger was de eerste die de kachel aanmaakte met de zelf afwezige Munnik. Hij citeerde een tekst van de website van Munniks partij Gemeente Belangen Stede Broec (GBS), waarin de partij benadrukt hoe belangrijk het is dat inwoners ’goed geïnformeerd blijven over wat er in hun gemeenschap speelt’. ,,Ik vraag me af hoe GBS aankijkt tegen de informatie dat Munnik slecht ondersteund is door het ambtelijk apparaat en dat het college zegt dat dit wel volstond? Heeft hij zelf niet ook steken laten vallen in zijn functioneren?’’, aldus Krijger.

Geen mededogen
Ook Piet Zwaan (Onafhankelijke Partij) kende geen enkel mededogen. Wat hem betreft had Munnik nooit aan de klus moeten beginnen, na het opstappen van zijn voorganger Henk Flierman. ,,Wij zijn er nooit voorstander geweest om nog een wethouder aan te stellen voor de periode van een jaar. GBS heeft daar toch voor gekozen. Munnik is goed ondersteund, hij heeft het gewoon niet waar kunnen maken.’’
Volgens Dirk Visser (ODS) beschikte Munnik simpelweg niet over de ’competenties en kwaliteiten die de sturing van het brede en complexe terrein van het sociaal domein vraagt’. ,,Je moet vertrouwen wekken en dat nam zienderogen af. Leden van de raadscommissie samenleving hebben dit meermalen beaamd, waarbij de frustraties van de gezichten af te lezen waren. Enige zelfreflectie was dan ook wel op zijn plaats geweest’’, aldus Visser.
Vorige week sprak hij Munnik in een persoonlijk gesprek aan op diens falen en stelde hem daarbij een motie van wantrouwen in het vooruitzicht. ,,Dat hij nu per direct is opgestapt, is de keuze van de wethouder, die we respecteren. We hopen dat er na de verkiezingen een deskundige en betrouwbare wethouder komt.’’
’Niet tussen zitten’
GBS-fractievoorzitter Peter Raven stelde dat de verklaringen van zowel Munnik als het college over zijn vertrek voor rekening van die partijen komen. ,,Daar gaan wij niet tussen zitten. Maar we zijn het absoluut niet eens met de mening dat hij steken heeft laten vallen.’’
Dirk Visser (ODS) viel bij die woorden zowat van zijn stoel. ,,Als je dit zo hoort, dan is GBS een partij waar helemaal niet gecommuniceerd wordt, waar leden geen zaken met elkaar delen en waar dus geen zelfreflectie plaatsvindt. Dat stelt me echt teleur.’’