Nieuwe vuilnisbakken voor het Streekplein

Foto: Lilian Peerdeman

Woensdag heeft de firma Zwaan uit Wijdenes nieuwe vuilnisbakken geplaatst op het Streekplein.

Voor het zomerreces heeft de Onafhankelijke Partij Stede Broec in de commissie Grondgebied Zaken gewezen op de overlast die de oude vuilnisbakken bij het Streekplein veroorzaakten. Vogels bleken namelijk in staat hier etensresten uit te kunnen halen. Met als resultaat veel troep op straat.
De lokale horeca kon dit opruimen en werd er op aangekeken.
De Onafhankelijke Partij Stede Broec is blij dat wethouder Nootenbos de noodzaak ook inzag en er op aangeven van deze politieke partij er voorspoedig werk van gemaakt heeft.