Nieuw convenant in onderwijs

Alle Westfriese wethouders Onderwijs en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland hebben het nieuwe convenant Schoolmaatschappelijk Werk Voortgezet Onderwijs getekend.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid
De regiogemeenten zijn verantwoordelijkheid voor het organiseren van de jeugdhulp en het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op dit terrein. Het convenant bevat afspraken voor een betere verbinding tussen jeugdhulp en het voortgezet onderwijs. Doel is het kunnen garanderen van dezelfde basiskwaliteit zorg voor alle kinderen die in West-Friesland naar school gaan. De kracht van deze afspraken ligt in het feit dat deze over de gemeentegrenzen heen gaan.

 

Jeugdhulp op middelbare scholen
In Westfriesland is op elke middelbare school een schoolmaatschappelijk werker aanwezig die goed de weg weet te vinden naar de jeugdhulp. De school-maatschappelijk werker is daarnaast goed op te hoogte van wat er op de school speelt.

Omdat de school-maatschappelijk werker op de school aanwezig is, is de drempel laag om hem of haar in te schakelen. Zo worden problemen van leerlingen vroeg gesignaleerd en krijgen ze hulp op het moment dat de problemen nog relatief klein zijn. De kans dat deze uitgroeien tot erger is dan kleiner. Een leerling kan de draad op school dan ook weer sneller oppakken.