Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups een goede zaak

De eikenprocessierups is inmiddels ook in Stede Broec onderdeel van onze natuurlijke soortenrijkdom en het ziet er naar uit dat de rups niet uit zichzelf zal verdwijnen. Omdat veel mensen allergisch zijn voor de haren van de rups moet er door de gemeente voor bestrijding gezorgd worden. Dit kost de gemeente veel geld.
Bestrijding kan op chemische manier maar het is veel beter en daarbij veel goedkoper om de natuur ons een ‘ecosysteemdienst’ te laten bewijzen. Dieren zoals vogels, vleermuizen en sluipwespen kunnen bij de bestrijding van deze rups onze partner zijn. Vleermuizen eten de vlinders. Sluipwespen leggen hun eitjes in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarf de rups stukje bij beetje opeet. Kool- en pimpelmezen, maar ook boomklevers, voeren hun jongen grote aantallen rupsen. In twee weken tijd eet een mezenjong zo’n 800 rupsen. Dat tikt aan! Fruittelers zien in mezen allang een bondgenoot: zij hangen nestkasten op om schade door rupsen met een kwart te kunnen terugdringen.
Maar op veel plekken is te weinig nestgelegenheid is voor vogels. Ter compensatie kunnen burgers zorgen voor grote aantallen nestkasten in hun tuin voor de verschillende vogels.
Wij roepen daarom u als burger op: koop een nestkastjes voor koolmezen, pimpelmees, mussen of voor vleermuizen en hang deze i uw tuin. Hopelijk kunnen we dan met z’n allen ervoor zorgen dat de eikenprocessierups op een natuurlijke manier wordt bestreden.