Motie omtrent GTS unaniem aangenomen

We moeten natuurlijk wel realistisch zijn.

In de raad van 25 April jl is de motie van de Onafhankelijke Partij aangenomen.

Lees hieronder de motie

Agendapunt:
Raadsvergadering van: 25 april 2019

MOTIE vreemd aan de agenda.

Onderwerp: Aankoop hal GTS

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 25-04-2018
Constaterende dat:
GTS een vereniging is met 400 leden;
GTS op korte termijn zonder accommodatie komt te zitten nu het huurcontract afloopt;
de eigenaar de huidige bedrijfs- cq turnhal wil verkopen;
het alternatief voor een hal bij Botman alleen al aan inrichting 265.000 euro kost.
Overwegende dat:
GTS door te verhuizen opnieuw grote en deels onvoorziene kosten maakt;
er enkel een contract afgesloten kan worden voor de huur van 10 jaar;
de alternatieve locatie een z.g. inbreiplan is voor woningbouw;
derhalve voorzienbaar is dat GTS op termijn weer zal moet verhuizen;
GTS momenteel ruim 30.000 euro huur betaalt;
de gemeente ver onder de marktrente kan lenen;

de huidige bedrijfs- cq turnhal en woning, anders dan een sporthal, waardevast is en in de
toekomst -ook gelet op de locatie- weer goed verkocht kan worden;
dat de gemeente de woning tijdelijk aan derden kan verhuren en de bedrijfs- cq turnhal kan
verhuren aan GTS;
de gemeente de maandlasten zo ruimschoots terugverdient;
GTS potentieel minder huur hoeft af te dragen en een gezonde doorstart kan maken;
dit ondanks de zeer slechte financiƫle situatie toch een verantwoorde keuze is om het
voortbestaan van GTS te garanderen.
Draagt het College op:
een optie te nemen van minimaal 2 maanden op de aankoop van het complex;
alle (financiƫle) voor- en nadelen van een eventuele aankoop op een rij te zetten en in de
commissie van mei te delen zodat de raad een gedegen en onderbouwd besluit kan nemen over een definitieve aankoop.
En gaat over tot de orde van de dag.