Maatwerk officieel verankerd in het onderwijs bij het Martinuscollege

Wat extra vakken volgen op school of al eerder dan in leerjaar 6 eindexamen willen doen? Een groot aantal leerlingen op het Martinuscollege in Grootebroek is gewend aan deze vorm van maatwerk onderwijs vanuit de pilot maatwerk van het ministerie van OCW. Voor de vwo opleiding heeft dit ministerie nu het ‘verrijken en verdiepen’ officieel toegekend en betekent deze toekenning een officiële verankering van maatwerk binnen het onderwijs.

Vertrouwen
“Bij maatwerk onderwijs draait alles om vertrouwen in leerlingen”, zegt sectordirecteur mavo, havo, vwo Monika Defourny. Vertrouwen in de keuzes die leerlingen maken ten aanzien van te volgen lessen en vertrouwen in de verantwoordelijkheid die leerlingen kunnen dragen voor hun eigen studieproces. Defourny: “Wij werken vraaggestuurd. Een leerling kan bij ons aangeven dat hij of zij graag wat meer verdieping wil of bijvoorbeeld een vak eerder wil afronden. De leerling overlegt zelf met de betrokken leraren en geeft aan welke ondersteuning gewenst is. Vanzelfsprekend begeleiden wij onze leerlingen hierbij”.

Vanaf leerjaar 1
En het werkt goed. Op dit moment volgt op het vwo zo’n 20% van de leerlingen, extra vakken, vakken van buiten de eigen opleiding of doen ze eerder eindexamen. Daarnaast wordt er vanaf het eerste leerjaar gewerkt met 4 tot 6 flexuren per week. Deze uren worden door de leerlingen ingevuld op een manier waar de leerling op dat moment behoefte aan heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn toetsvoorbereiding, een stukje verdieping van de lesstof of extra uitleg. “Van leerlingen ontvangen we hele fijne reacties op ons maatwerk onderwijs. Ze vinden het fijn dat ze verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen en echt betrokken zijn. Dit maakt het leren leuker en wat leuk is, gaat vaak ook beter”, vertelt Defourny.

Maatwerk in onderwijs en in het gebouw
Ook de fysieke ruimten in de school passen bij deze flexibele vorm van onderwijs, helemaal na de verbouwing aankomende zomer. “Ons maatwerk is straks niet alleen geïntegreerd in ons onderwijs, maar ook schoolgebouw. Maatwerk onderwijs vraagt om meer dan reguliere klaslokalen. Er is ook behoefte aan ruimtes om in kleine groepen te werken, om rustig zelfstandig te werken en aan ruimtes die flexibel in te delen zijn. Op de tweede verdieping is het science lab al aangepast aan het maatwerk onderwijs en straks volgt de eerste verdieping voor het taalonderwijs. De ruimtes op school voegen echt iets toe aan het leerproces van leerlingen”, aldus Defourny.