Lutjebroek via een film opvallend in beeld gebracht

Niek Oud heeft zichzelf de opdracht gegeven om een film over Lutjebroek te maken, die gedachte was er voor hem al, als lid van de filmclub Streekbeeld.
“Die club was indertijd begonnen met 25 leden, door leeftijd en dergelijke bleven wij nog met enkele leden over, uiteindelijk had het geen zin meer om daar mee door te gaan.”

“Ons dorp omvat een negenhonderd woningen met 2260 inwoners, dat biedt voldoende mogelijkheden in het gemeenschapsgevoel om er een aantrekkelijke film van te maken.”
Niek heeft trouwens in zijn vakbekwaamheid op filmgebied al heel veel moois neergezet. Dan mag daar zeker ‘ de Zouaven’ niet onvermeld blijven. Diverse films kwamen daarbij van zijn hand, waarbij met de verschillende jubilea en de mooie kampioenschappen, prachtige films tot stand zijn gebracht.

Overzicht
Het wordt als een soort van documentaire wat er zoal in een jaar gebeurt. Zijn gedachte is om vanaf het Silverhof te kijken en door te gaan en dan uiteindelijk te eindigen bij de Remise. Dan noemt hij tussendoor de slagerij van Eric Groot en cultureel centrum ‘Bessie’. Daarbij geeft hij ook aan dat hij enkele weken terug in ‘de Wurf’ is geweest, daar waren ze op dat moment aan het biljarten en een dag later was er weer een andere activiteit. Park ‘de Woid’ is ook een leuk onderdeel met de vrijwilligers en is ook een plezierig moment om daar even te vertoeven. In het gymnastieklokaal was een groep 5 en 6-jarigen, die sportief bezig werden gehouden. De opsomming van Niek gaat gewoon verder en daarbij noemt hij café ‘de Paus’ het ontmoetingscentrum voor jong en oud. “Daar zal ik vaker komen.”

De Cirkel

De redactie en medewerkers bij de Cirkel, dat geeft belangrijke informatie ‘over alles’. Nicolaas Verpleeghuis, pastorie met Merakel, villa ‘Oigenwois’, de kerk. De bakkerij/bloemisterij van Cees en Wilma Veenbrink. Wat denk je van de kermis, Taaipop, Pauspop, Sinterklaas, de verenigingen, toneelvereniging Vondel, parochieveiling, biljartclubs, het gewone dorpsleven, koersbal en nog heel veel meer.
Niek is een heel jaar met de film bezig. Ook 31december/1 januari komen nog aan bod. Suggesties zijn trouwens ook welkom, daarvoor naar nc.oud@quicknet.nl of een telefoontje 511534. In het voorjaar van 2024 zal hij aan de gang gaan met de uitwerking van alles wat hij, via de film heeft verzameld. Dat zal veel tijd in beslag nemen, maar hij zou het fantastisch vinden, wanneer ‘ergens’ in 2024 de bijzondere film over Lutjebroek 2023 in ‘de Paus’ zou kunnen worden afgedraaid. Een vervolg op de eerder gemaakte films van de jaren 1968 en 1991. Lutjebroekers kijk dan met trots op hetgeen dat jaar voor iedereen heeft gebracht.