Lintjesregen in de voortuin in Drechterland

Burgemeester Michiel Pijl heeft dit jaar op bijzondere wijze invulling gegeven aan de jaarlijkse lintjesregen. Hij heeft de gedecoreerden begroet en toegesproken vanuit de tuin waarbij er contact was via de telefoon. Volledig Coronaproof. Daarnaast werden er bloemen en chocola voor de deur gelegd.

Maar liefst zes 6 Koninklijke onderscheidingen zijn er dit jaar te vergeven in Drechterland. Het gaat om de heer Theo Andriessen (Venhuizen), de heer Rinus Ursem (Venhuizen), de heer Simon Groot (Westwoud), de heer Dennis Stap (Hoogkarspel), de heer Jan Koetsier (Hoogkarspel) en mevrouw Silvia Slagter-Gerrits (Hoogkarspel) . Eerstgenoemde krijgt de titel ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’; de anderen verdienen de titel ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.

De feestelijke gelegenheid vindt plaats in het najaar. Dan worden de versierselen opgespeld. Bijgaand ontvangt u de foto’s van de bezoeken van vandaag

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer Theo Andriessen (Venhuizen) is sinds 1990 vrijwilliger en penningmeester (2005-2016) van de EHBO Vereniging Venhuizen/Hem. De heer Andriessen draagt bij aan de hulpverlening bij
evenementen, verzorgt de materialen en traint burgers op het gebruik van de AED. Daarnaast is hij sinds 2004 vrijwilliger bij FNV Bouw. Gedecoreerde fungeert als lid van de regionale kadergroep, als bondsraadslid (2005-2015) en als bondraadslid senioren (sinds 2016). Voorts fungeert hij als adviseur sociale voorzieningen (sinds 2012). Daarnaast heeft de heer Andriessen sinds 2006 zitting in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds BPF Bouw

Lid in Orde van Oranje-Nassau:

De heer Rinus Ursem (Venhuizen) is sinds 1984 vrijwilliger bij de Sint Lucas Parochie te Venhuizen. De heer Ursem is sinds 1984 bestuurslid en fungeert thans als voorzitter en secretaris van de Parochiële Caritas Instelling. Daarnaast was hij van 1999 tot 2015 lid van de pastoraatsgroep. Voorts droeg hij bij aan de realisatie van een kerkradio en verricht hij onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast is hij raadslid geweest van het CDA, vrijwilliger bij de Scouting Venhuizen, vrijwilliger bij Bosmanstaete en vertolkte hij de rol van Sinterklaas. De heer Ursem was sinds 2010 mantelzorger voor zijn echtgenote die helaas afgelopen maart is overleden.

De heer Simon Groot (Westwoud):
· Vanaf 2004: bestuurslid van de SchalmSingers (thans voorzitter en penningmeester)
· Vanaf 2006: penningmeester van Stichting Zorg en Zelfdoding, voortgekomen uit een werkgroep nabestaanden na zelfdoding. Decorandus biedt zelf ook ondersteuning en begeleiding aan nabestaanden
· 2016-2019: betrokken bij Alliantie MFA (Multi Functionele Accommodatie) Westwoud. Vanaf 2016 heeft decorandus hieraan meegedacht, meegeholpen, ondersteund, initiatieven genomen, suggesties aangedragen en deze na overleg uitgewerkt

De heer Dennis Stap (Hoogkarspel)
De heer Stap is lid van de vrijwillige brandweer van Westwoud, onderdeel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hij is op 1 maart 2020 precies 20 jaar in dienst bij de vrijwillige brandweer.

De heer Jan Koetsier (Hoogkarspel)
· Sinds 1989: secretaris en wedstrijdleider van Biljartclub De Poedel Hoogkarspel.
· Sinds 1999: vrijwilliger bij Wonen Plus Drechterland, onderdeel van de Stichting MEE & De Wering. Betrokkene zet zich in als belastinghulp voor ouderen en mensen met een beperking. Daarnaast zet hij zich ook in voor tuinonderhoud en vervoer
· Sinds 1999: vrijwilliger (gids) bij Museum Batavialand Lelystad.
· 2004-2019: secretaris (2004-2015) van de Vluchtelingenwerkgroep Drechterland.
De heer Koetsier begeleidt statushouders bij de opvang, het zoeken van
woonruimte, het inschrijven bij de gemeente en bij financiële vragen .
· Sinds 2014: secretaris en penningmeester van de Stichting Westfriese Families.
Betrokkene zet zich in voor het onderzoek en de publicaties over de
genealogie van de Westfriese families.

Mevrouw Silvia Slagter-Gerrits (Hoogkarspel)
Mevrouw Slagter zet zich naast haar werk als leerkracht sinds 2004 in als vrijwilliger bij voetbalclub SC Spirit’30 te Hoogkarspel en sinds 2008 bij tennisvereniging HTC Santana te Hoogkarspel. Daarnaast was ze van 2000-2010 vrijwilliger bij de H. Laurentius Parochie Hoogkarspel.