Linkse- of rechtse fietspadlopers

Door Corona zijn er de laatste tijd veel wandelaars op de been, die als er een voetpad ontbreekt genoodzaakt zijn om uit te wijken naar het fietspad. Ben je dan als voetganger een verkeersdeelnemer? Moet je dan aan de rechterkant lopen? Of ben je geen verkeersdeelnemer en loop je dan aan de linkerkant van het fietspad?

Hier zijn de meningen behoorlijk over verdeeld, maar in de praktijk lost het zich meestal wel op.
In sommige gevallen lost het zich niet op en zijn boze blikken en heftige discussies het gevolg.

De motivatie
De motivatie van de linksloper is vaak: “Dan zie ik het verkeer aankomen.” De motivatie van een rechtsloper is, dat hij zich een verkeersdeelnemer voelt. Dus aan de rechterkant loopt en zich (met het verkeer) in dezelfde richting verplaatst. “Je fietst op de openbare weg toch ook niet aan de linkerkant om het verkeer te zien aankomen?” De fietser in dit verhaal fietst je gewoon voorbij en hoor je bijna niet. Anders wordt het als er zich een situatie voordoet, waarbij de fietser een fietsende tegenligger tegenkomt en niet kan uitwijken door linkse ‘fietspadlopers’. De fietser heeft in deze kwestie zeker een mening, maar daar wordt heel vaak niet naar gevraagd.

Vroeger
Vroeger was het voor voetgangers verplicht om buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg (dus niet specifiek een fietspad) te lopen, echter dit regelement is in 1991 komen te vervallen. Wanneer je ‘links lopen op fietspad’ googelt, dan kom je veel discussies, meningen en uitspraken tegen die best interessant zijn om te lezen.

Verlicht is beter
Ook is er dan nog het punt van verlichting voeren voor voetgangers in ’t donker. Als je als fietser een voetganger in ‘t donker tegenkomt, die links of rechts loopt en die géén verlichting draagt dan is dat helemaal levensgevaarlijk. Het zou handig zijn als er een eenduidig antwoord/reglement zou komen om deze discussie eens en voor altijd uit de wereld zou helpen. Zolang dit niet het geval is, houd het veilig en vooral vriendelijk!

M. Benner, Lutjebroek