Koor Hemelsbreed uit Hoogkarspel viert 50-jarig jubileum

Koor Hemelsbreed nodigen al hun (oud) leden van harte uit voor een gezellige reünie-dag op zaterdag 3 oktober. Foto: Peter Waterman.

Reünie op zaterdag 3 oktober
Oecumenisch jongerenkoor uit Hoogkarspel, inmiddels al jaren omgedoopt tot koor Hemelsbreed,
is al 50 jaar onderweg. En dat moet gevierd!
We nodigen daarom al onze leden, oud-leden en oud-comboleden van harte uit voor een gezellige reünie-dag in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel , op zaterdag 3 oktober.
Het wordt een dag om nooit te vergeten. Er zal gerepeteerd worden op het repertoire van heel vroeger tot aan meer recenter repertoire. Maar natuurlijk is er tijd voor ontmoeting, tijd om te lachen en oude herinneringen op te halen, tijd om foto’s te bekijken en opnames van muziekstukken te bekijken of te beluisteren. Een geheel verzorgde repetitiedag met lunch, warme maaltijd en een feestavond na de alternatieve viering om 19.00u. met verhalen, herinneringen en liedtoppers door de jaren heen. Misschien heb je de persoonlijke uitnodiging al gehad?
Maar…helaas kan het jubileumcomité niet iedereen traceren en hoopt daarom dat door de publiciteit in kranten, week-en maandbladen nog meer oud-leden bereikt zullen worden!

Als oud-lid of oud-combo-lid van Hemelsbreed mag je deze dag niet missen.
Dus…geef je op vóór 1 juni op het volgende e-mailadres: gthm.kok@quicknet.nl

Geschiedenis Hemelsbreed
Jongerenkoor Hoogkarspel is net als vele andere jongerenkoren ontstaan eind jaren 60, begin jaren 70. De exacte oprichting was in december 1969 maar de eerste viering waarin dit nieuwe koor zich liet horen was in 1970. Vandaar dat 2020 gekozen is als jubileumjaar.
Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg de toenadering tussen de Hervormde kerk en r.k. Kerk veel aandacht. De toenmalige kapelaan Wanna en dominee Reehorst hebben indertijd wat jongeren benaderd om een oecumenisch jongerenkoor op te richten. Uitgangspunt was het muzikaal ondersteunen van oecumenische vieringen in beide kerken.
Al snel was er een groepje van zo’n 20 leden tussen de 13 en 20 jaar. Het koor had toen heel eenvoudig de naam; ‘oecumenisch jongerenkoor Hoogkarspel’. De vieringen werden ‘ritmische diensten’ genoemd. Het thema en de teksten werden ook door de jongeren in samenwerking met de kapelaan of dominee samengesteld. Het waren vieringen door en voor jongeren. Er ontstond ook veel creativiteit in het maken van tekstliederen op de populaire melodieën uit die periode.
Het repertoire werd ook uitgewisseld tussen de verschillende koren. Aanvankelijk kwam een deel van het repertoire van een jongerenkoor uit Bergen dat bekend stond als een geweldig goed jongerenkoor. Met een cassetterecorder werden vanuit de kerkbank opnames gemaakt van een aantal vieringen. Zo werd het repertoire uitgebreid. De eerste liederenbundel bestond uit slechts 29 liederen.

Hemelsbreed 50 jaar onderweg…
Door de jaren heen is jongerenkoor Hoogkarspel uitgegroeid tot een bekend koor in de omgeving.
Dit komt vooral door de inspirerende muziekstukken die het koor zoveel keren heeft gebracht in eigen kerk en kerken in de omringende dorpen. Muziekstukken met de titels; He lived the good life, Het zal erom spannen, Met andere woorden, Reis door de nacht, de Verleiding etc…
Veel inspanning is door veel creatieve en vooral bevlogen mensen verricht om dit tot stand te brengen. Maar de inzet van trouwe en enthousiaste leden is minstens zo belangrijk geweest voor de ontwikkeling en in stand houden van dit mooie koor.
Geen koor meer van leden tussen de 13 en 20 jaar. De leden zijn ouder en rijper geworden en het koor dat indertijd in de gloriejaren bestond uit zeker 80 leden heeft nu nog zo’n 30 leden. Maar het plezier en de inzet is er zeker nog!
Het jubileumcomité is al volop bezig met de voorbereidingen voor deze reünie op zaterdag 3 oktober. Zij hoopt natuurlijk op heel veel aanmeldingen. Het zal een bruisende muzikale dag worden waarin voor elk aanwezig koorlid een feest der herkenning zal zijn! Dus geef je op!