Knarrenhof Hoogkarspel mikt op bouwstart in 2023

Het plan voor een knarrenhof in Hoogkarspel houdt de gemoederen in het dorp flink bezig. Buurtbewoners vrezen overlast en ook andere inwoners laten van zich horen op sociale media en in dorpsblad Rotonde. ‘Helaas kloppen niet alle verhalen die de ronde doen’, start Wim de Boone het gesprek. ‘Ons initiatief is uitsluitend vanuit goede intenties opgezet. Er is namelijk behoefte aan specifieke woningen voor ouderen. Met hulp van Stichting Knarrenhof Nederland kunnen we in Hoogkarspel echt iets moois realiseren.’
Een knarrenhof is een wijkje waar 55-plussers zelfstandig wonen – in aparte huizen – en elkaar ondersteunen waar dat kan. De aloude burenhulp en mantelzorg vullen elkaar als het ware aan. ‘Een knarrenhof voorkomt tevens eenzaamheid bij ouderen’, verklaart Wim. ‘Als iemand meer wil weten over het hoe en waarom van een knarrenhof, dan verwijs ik graag naar de website van Knarrenhof Nederland.’

21 huizen
Het voornemen is om in Hoogkarspel 21 huizen te bouwen in de gebruikelijke verdeling koopwoningen, sociale huurwoningen en huurhuizen in de vrije sector. ‘In 2019 hielden we een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis’, brengt Piet Ooteman in herinnering. ‘Er kwamen driehonderd mensen op af. Dat gaf ons als initiatiefgroep het vertrouwen dat er daadwerkelijk belangstelling is voor deze woonvorm.’

Intentieverklaring
Na enig zoeken kwam de gemeente met het voorstel om het knarrenhof te realiseren op een plek nabij de tennisbanen, aan de Anjerstraat. Piet: ‘Wat ons betreft is dat een prima locatie. Inmiddels is er een intentieverklaring van de gemeente en loopt de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Als het allemaal soepel loopt, kan de bouw starten in het najaar van 2023.’

Actiecomité
Maar zo eenvoudig ligt het niet, erkennen Wim en Piet. ‘De buurtbewoners hebben een actiecomité opgericht’, vertelt Wim. ‘Dat is hun goed recht. Zij zijn onder meer bang voor verkeersoverlast. Wat ons betreft gaan wij samen met de gemeente in constructief overleg met de omwonenden. Mogelijk kunnen we dan een aantal zorgen wegnemen en samen oplossingen bedenken voor knelpunten.’

Aantal woonlagen
Een ander punt dat speelt is het aantal woonlagen. ‘De gemeente wil graag dat er tweehoog wordt gebouwd. We hebben dit serieus onderzocht, maar het is niet haalbaar. De extra kosten stijgen dan de pan uit’, verklaart Piet. Wim licht toe dat het dan noodzakelijk wordt om liften en één of meer gezamenlijke entrees te realiseren. Verder denken we dat de buurt er niet blij van wordt als we de hoogte ingaan.’

Hofhuis
Wim en Piet hebben zitting in het bestuur van de plaatselijke vereniging “Hof van Drechtje”. Enthousiast laten ze de tekeningen zien waarop de woningen staan ingepland. ‘Kijk, hier in de hoek bij de vijver staat het hofhuis’, wijst Piet. ‘Dat is de ruimte waar de bewoners samen kunnen komen voor een kop koffie, een gezellig praatje of om een gezamenlijke hobby uit te oefenen.’
Vervolgstappen
Wat staat er nu op korte termijn te gebeuren? ‘We gaan in november om tafel met Knarrenhof Nederland en de gemeente’, aldus Wim. ‘Dan nemen we de stand van zaken door en bespreken we de vervolgstappen. We zijn bereid ons plan aan te passen als dat nodig is, maar uiteraard wel binnen zekere grenzen. En ja, bij de bouw komt er enige tijd overlast voor de buurt. De andere kant is dat er iets prachtigs voor terugkomt