Keurmerk Veilig Ondernemen Stede Boec

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Centrale Zone
Bedrijventerrein Centrale Zone heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken gehaald. Op donderdag 5 oktober werd het certificaat uitgereikt in het bedrijfspand van Sneeboer & Zn aan de Tocht in Bovenkarspel.
Een voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat de ondernemers van de Centrale Zone samen met de gemeente, Politie basisteam Hoorn Noord-Holland, Brandweer, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de Bedrijvengroep Stede Broec afspraken maken over overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan de te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.
Deze werkgroep heeft een plan van aanpak opgesteld met een maatregelenmatrix.
Voorbeelden van gerealiseerde afspraken zijn:
– Kennis delen en goede communicatie. Ondernemers worden geïnformeerd via nieuwsbrieven, presentaties en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld cybercrime, brandveiligheid en aangifteprocedures bij inbraak.
– Het houden van een jaarlijkse dag- en een nachtschouw. Hierbij worden de constateringen gedeeld met de ondernemers (pallets tegen gevels aan, open containers, tekort verlichting in en rond gebouwen etc.). In 2016 en 2017 zijn er al diverse schouwen gehouden.
– Bewegwijzering van de Centrale Zone.

Wethouder Bart Nootebos: “ Ik ben trots op het bereiken van dit Keurmerk. De Centrale Zone heeft de afgelopen jaren veel ontwikkeling doorgemaakt. Allereerst een grootschalige opwaardering van het gebied. Dit keurmerk voelt als een kroon op het werk dat we als gemeente samen met de ondernemers en alle betrokken partijen voor elkaar hebben gekregen.”
Wilma Peelen, namens de werkgroep KVO: “Met het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben we als ondernemers nu handvatten om gezamenlijk te zorgen voor een toekomst gericht bedrijventerrein, niet alleen qua veiligheid maar ook voor een goede samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en lokale overheid te stimuleren. Voor nu zijn wij zijn trots op het behaalde resultaat.”
Vervolg
Na drie jaar volgt een evaluatie en een hercertificering. Inmiddels hebben al 850 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaa