Kermisviering Westwoud 25 augustus

Er zijn plaatsen, waar de parochievieringen geen doorgang vinden in verband met kermis. Zo niet in Westwoud. Daar is vorig jaar een nieuwe traditie gestart. Indachtig de woorden van onze paus Franciscus, dat “als de mensen niet (meer) naar de kerk komen, we naar de mensen toe moeten gaan”, is besloten tot een oecumenische viering die begint op de ‘schappelijke tijd’ van 12.00 uur. Ook de locatie is ‘naar de mensen toe’, in dit geval in ‘De Lindeboom’.
Deze viering is op zondag 25 augustus met medewerking van het koor EigenWijs, dat 50 jaar geleden werd opgericht vanuit de St. Martinusparochie in Westwoud. De liturgische muziekcommissie van dit jubilerende koor, dat in vrijwel alle oecumenische vieringen in Westwoud zingt, heeft een mooi programma uit haar repertoire gezocht, dat geschikt is voor jong én oud. De voorgangers, Ries en Ingrid Wiering-Vriend staan ook dicht bij onze gemeenschap. We hopen dan ook, dat velen geraakt mogen worden door de liederen, gebeden, het evangelie of anderszins en het thema ‘Gedeelde vreugd is dubbele vreugd’ ook een diepzinniger religieus gevoel van geborgenheid bij God mogen geven.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd.
Namens de voorbereidingscommissie, Ruud Hoogenboom (dirigent EigenWijs)