KBO in Corona tijd

De jaaragenda van de KBO was goed gevuld. Maar vanaf maart 2020 gooide het corona-virus ‘roet in het eten’. Alle activiteiten moesten aangepast of kwamen te vervallen.
Het duurde lang en na de zomer leek het hoopvol. Voorzichtig werd weer gestart met wekelijks biljarten en klaverjassen. Dit duurde slechts vier weken en toen sloeg het virus weer toe en werden de cafés en verenigingsgebouw weer gesloten.

Presentjes
Het bestuur heeft de leden een kerstpresentje bezorgd in december. Het jaar 2021 begon met een lockdown, de maanden gaan langzaam voorbij met nog niet veel zicht op versoepeling van de regels. Opnieuw hebben we de leden een presentje gebracht, dit keer met de Paasdagen. Ook dit keer werden er veel leuke reacties gegeven.

Tot snel?
Door de pandemie kunnen we nu niets organiseren, maar we laten de leden laten weten dat we ze niet zullen vergeten. Namens het bestuur KBO: “Hou nog even vol en zodra het kan gaan we weer aan de slag om activiteiten te organiseren. We zien u dan weer graag!”