Investeren in recreatie voor recreant en burger

Het versterken, natuurlijk en toegankelijk houden van het Markermeer, het Streekbos en de vaarwegen. Oog voor de belangen van WSV Broekerhaven en sterrenwacht Orion