Intocht Sinterklaas Enkhuizen

Intocht Sint Enkhuizen

Sint hoopt met zijn pieten op rustig weer zodat hij op tijd in Enkhuizen zal arriveren. Het is de bedoeling dat hij met zijn gevolg op 18 november om 13,30 uur de Dijk binnenvaart.
KSM staat dan al op de kade Sinterklaasliedjes te spelen en de wachtende kinderen zullen uit volle borst meezingen. Als eerste komt de ontvangspiet aan wal. De scouting houdt de plek waar Sint aan land komt keurig vrij. Hij loopt
zo snel mogelijk naar de Snouck van Loosenstichting om met de kinderen en hun begeleiders samen met de Beatpiet “de Zwarte Pieten Stijl” te oefenen. Burgemeester Jan Baas staat al op het bordes van de stichting om Sint met zijn pieten te verwelkomen. Na de ontvangst zal het rijtuig Sint naar het centrum van Enkhuizen brengen. De route is Dijk, Prinsestraat, Westerstraat, Nieuwstraat, Kalksteigen en Breedstraat, waar voorhet stadhuis nog een groepsfoto gemaakt wordt waarna de stoet wordt ontbonden en de Pieten zich klaarmaken om vele schoentjes te vullen. Sint heeft nu eerst wel een tukkie verdiend.