Hoogkarspelse jeugd op oorlogspad

Negenennegentig leerlingen van de groepen 8 van de drie basisscholen uit Hoogkarspel waren op 3 april jl. samen met hun leerkrachten naar de aula van het Reigersnest gekomen om de presentatie bij te wonen van het boek
“1940-1945; stille getuigen in ons dorp”.

Ook vertegenwoordigers van de beide kerken, burgemeester Pijl , wethouder Te Grotenhuis, enkele medewerkers aan het tot stand komen van het boek en leden van de Oecumenische Werkgroep waren aanwezig. Na een welkom door Nico Bregman van de werkgroep hield schrijver Gerrit Besseling een inspirerende inleiding over het doel van het boekje, waarvoor hij met een spontaan applaus van de kinderen werd bedankt.

Het boek zal niet in de handel worden gebracht maar in de komende jaren gratis worden verstrekt aan de leerlingen van de groepen 8 van de drie basisscholen als voorbereiding op de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Jaarlijks zal hiertoe door de Oecumenische Werkgroep een klein project aan de scholen worden aangeboden, met het boek als uitgangspunt. Omdat het boek is geschreven in de vorm van een wandeling door Hoogkarspel en oude foto’s vergezeld gaan met recente foto’s van Peter Waterman zijn de stopplaatsen van het “oorlogspad” goed herkenbaar gemaakt.

Kinderen uit Hoogkarspel die in groep 8 van een school buiten Hoogkarspel onderwijs ontvangen, kunnen ook een gratis boek aanvragen bij Nico Bregman (tonnico@quicknet.nl). Ook zal het boekje via de Openbare Bibliotheek van Hoogkarspel tijdelijk geleend kunnen worden door andere belangstellenden.

De Oecumenische Werkgroep had twee jaar geleden Gerrit Besseling van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud (SHHW) bereid gevonden om een boek te gaan schrijven over gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoogkarspel en over personen die in die periode een belangrijke rol speelden. Heel veel uren van gesprekken met betrokkenen, van speurwerk en natuurlijk van schrijven volgden. De SHHW, in de persoon van Henri Bleeker, was bereid om voor een mooie vormgeving van het boek te zorgen en het boek in de reeks “Rondom de grenspaal” te laten drukken en verschijnen. De Oecumenische Werkgroep is beide heren bijzonder dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verricht. Ook danken wij al degenen die dankzij een grote of kleine financiële bijdrage de uitgave van het boekje mogelijk hebben gemaakt: de gemeente Drechterland, het Westfrieslandfonds, de beide kerken van Hoogkarspel, Rotary Drechterland en een achttal particuliere schenkers.

Namens een trotse werkgroep, Nico Bregman