Hengelsportvereniging Klokkeweel meer leden dan ooit

Een trots Klokkeweel bestuur overhandigt Adrie Steur een taart als het 350e lid van de visclub. Tekst en foto Fred Homan.

De Corona maatregelen betekende voor veel verenigingen in de regio West-Friesland dat alle activiteiten stil kwamen te liggen. Dat gold niet voor hengelsportvereniging Klokkeweel. Er konden geen vislessen, familievisdag of wedstrijden langs de waterkant georganiseerd worden, maar iedereen met een vergunning (de zogenaamde VISPAS) mocht wel zelfstandig een hengeltje uit gooien. Met een stijging van het aantal leden van bijna 20 procent als gevolg.

Al jaren schommelde het ledenaantal van de vereniging rond de 300, maar sinds maart was er een duidelijke toename merkbaar. Onlangs mocht Klokkeweel haar 350e lid verwelkomen. Reden voor het bestuur om Adrie Steur uit Hoogkarspel te verrassen met een heerlijke taart.
HSV Klokkeweel is niet verrast dat steeds meer mensen de weg naar de waterkant weten te vinden. “De rust, genieten van de natuur en het is toch altijd weer spannend welke vis je gaat vangen,” aldus voorzitter Marieke Sijm.

Vis voor jong en oud
HSV Klokkeweel is een kleine vereniging met veel enthousiaste en actieve vrijwilligers. Het jaarprogramma bestaat normaal gesproken uit vislessen op de basisschool, workshops voor de jeugd, competities voor jeugd en senioren, streetfishen en losse activiteiten zoals de familie visdag of vissen op de Noordzee. Met enige creativiteit is het programma aangepast aan de Corona maatregelen. “We hebben bijvoorbeeld voor de jeugd een online viscompetitie gehouden. Vooral de middelbare scholieren deden graag mee. Zij zaten immers de hele dag thuis waar ze online les kregen. En het was hoofdzakelijk mooi weer,” vertelt Martin Postma, bestuurslid jeugd en wedstrijdleider. “Iedereen die op een leuke manier kennis wil maken met de hengelsport kan bij ons terecht. Op vrijdagavond leren we de jeugd baarsvissen en ook voor senioren hebben we een leuk groepje baarsvissers op zondagochtend. In de winter gaan we op roofvis vissen in diverse havens (Streetfishen).

Diversiteit en kwaliteit
Het doel van hengelsportvereniging Klokkeweel is niet alleen om samen de hengelsport te beoefenen en om beginnende vissers verantwoord op weg te helpen, maar ook om via Sportvisserij Nederland de diversiteit aan vissoorten en de kwaliteit van de Nederlandse wateren te bevorderen. In Hoogkarspel kijkt de hengelsportvereniging momenteel samen met Gemeente Drechterland en Sportvisserij Nederland naar de mogelijkheden om de vijvers bij de tennisbaan aan te pakken. Op de bodem ligt een dikke laag slib en ze zijn volledig dichtgegroeid. We willen deze vijvers graag weer voor meer vissoorten en waterdieren geschikt maken. Verder willen we ze graag voorzien van een vissteiger, zodat deze vijvers ook bevisbaar worden voor mensen in een rolstoel. Klokkeweel nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is in deelname aan hengelsport-activiteiten om mee te doen. Informatie is te vinden op de website. Ook aan de waterkant geldt: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!