Handtekeningen gezet voor 8 patiowoningen aan de Thea Beckmanweg

Foto: Gemeente Stede Broec

Wethouder Bart Nootebos van gemeente Stede Broec en directeur Jan Kuin van Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. hebben –op gepaste afstand- een samenwerkingsovereenkomst getekend voor nieuwbouw aan de Thea Beckmanweg in Grootebroek. Het gaat om de bouw van 8 patiowoningen die op de plaats zullen komen van het huidige uitvaartcentrum in de wijk Oosterweed. Het gaat om duurzame, luxe (senioren) woningen.
Wethouder Bart Nootebos: “De afgelopen jaren bleek er te weinig belangstelling te zijn voor een uitvaartcentrum in onze gemeente. De locatie kwam te koop en Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. heeft deze kans gegrepen om een mooi, passend plan in te dienen. Het is een aanvulling op de bestaande woningvoorraad waar echt behoefte aan is. Dat bleek ook wel aan de informatieavonden waar naast omwonenden ook veel geïnteresseerden op af kwamen. Als gemeente zijn we blij dat er op deze locatie een nieuwe invulling komt. Het plan heeft een eigen, vernieuwende stijl en past goed in de omgeving.”
Digitaal vastgesteld
Het bestemmingsplan is op 23 april vastgesteld tijdens een digitale gemeenteraadsvergadering. Daarmee is dit bestemmingsplan het eerste plan in Stede Broec dat via een digitale raadsvergadering is vastgesteld. De vergunningsprocedure kan van start. Als alles volgens planning verloopt, kan na de zomer gestart worden met de sloop van het uitvaartcentrum, waarna voorbereidingen voor de bouw van de patiowoningen kunnen beginnen.

Openbare ruimte
In samenwerking met een landschapsarchitect is er een inrichtingsplan gemaakt voor het openbaar gebied waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de omwonenden op het gebied van groen, parkeren en de overgang van particulier naar openbare gebied.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkoop van de woningen kunt u terecht bij Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. via info@kuinbv.nl.