Handhaven en bevorderen van een prettige en veilige woonomgeving

Waar we met elkaar regels hebben afgesproken, moeten we deze –met een menselijke maat- ook handhaven. Wij ondersteunen initiatieven om de eigen woonomgeving nog fijner en veiliger te maken.