Grutto’s kijken in Noord-Holland

Foto aangeleverd

Ze zijn weer thuis: de grutto’s. Uitgehongerd vanuit hun overwinteringsgebied in Afrika zijn de vogels aangekomen in de Noord-Hollandse weidevogelgebieden. Ieder jaar kiezen de grutto’s de Noord-Hollandse weilanden uit om hier hun jongen groot te brengen. Voor liefhebbers dé tijd van het jaar om grutto’s te zien. Landschap Noord-Holland geeft een speciale vogelkijkkaart uit met daarop aangegeven de mooiste plekken om grutto’s te ontdekken. www.landschapnoordholland.nl/grutto/kijkkaart.

Ideaal grutto thuis
‘Grut-o, grut-o, grut-o’, hoor je hem zijn eigen naam roepen als je door de weilanden fietst. Soms staat hij op een paaltje of boerenhek. Deze sierlijke vogel wordt ook wel de ‘Koning van de Weide’ genoemd. De grutto voelt zich thuis in een levendig landschap met kruidenrijk grasland en een gezond bodemleven. Net als andere weidevogels zoals kievit, tureluur en scholekster. Elk jaar worden er in ons land te weinig grutto’s groot, en ook andere weidevogels gaat het niet voor de wind. Om ze te helpen overleven is het belangrijk dat ze goed worden beschermd. Ze hebben rust, veiligheid en voedsel nodig. Op de belangrijkste broedlocaties worden daarom door organisaties zoals Landschap Noord-Holland en bij weidevogelboeren speciale maatregelen genomen om de weidevogelkuikens een veilig thuis te geven. De komende maanden wordt het spannend, gaan de grutto’s voldoende jongen grootbrengen?